ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นางสาวณัฏฐา พัชรเวทิน มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม ชื่อผลงาน: เสด็จเยาวราช  เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายทิวทัศน์ คะนะมะ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม ชื่อผลงาน: ดวงแก้วในดวงใจ
เทคนิค: วัสดุประติด และ สีอะคริลิค
2 เด็กหญิงพรภิญญา เพียรธารธรรม มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม ชื่อผลงาน: สมเด็จพระเทพฯ ศรัทธาจากชาวบ้าน 
เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายสุระชัย อังกาพย์ ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีี  จ.ร้อยเอ็ด ชื่อผลงาน:  สมเด็จพระเทพฯ นางฟ้าของพวกหนูู  
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นายรณกฤต น้อยวิบล ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีี  จ.ร้อยเอ็ด ชื่อผลงาน: สมเด็จะพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ 
เทคนิค: สีอะคริลิค
3 นายเกียรติศักดิ์ ดวงบุบผา ศรีสงครามวิทยา  จ.เลย ชื่อผลงาน: ทรงเป็นดั่งดวงแก้ว ในดวงใจ
เทคนิค: สีอะครีลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายธนภูมิ บัวกลิ่น รัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี ชื่อผลงาน: ดวงแก้วในดวงใจคือร่มโพธิ์ร่มไทรของไทยทุกคน
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นายทีทัช หงษ์คงคา จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร่  จ.มุกดาหาร ชื่อผลงาน: เจ้าหญิงในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
เทคนิค: สีอะคริลิค
3 นางสาวมรกต สุจินดาวัฒน์ Art Union Tutor  จ.นครปฐม ชื่อผลงาน: แบบอย่างที่ดี  เทคนิค: สีอะคริลิค
4 นายสุธิวัฒน์ ศรีสุข รัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี ชื่อผลงาน: ดุจเทพในดวงใจ  เทคนิค: สีอะคริลิค
5 นายโภคิน ทองพูล บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  จ.เชียงราย ชื่อผลงาน: ดวงแก้ว ในดวงใจ  เทคนิค: สีน้ำมัน