ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายเทิดธันวา คะนะมะ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อผลงาน: ผู้เป็นดั่งสายฝนสู่ผืนหล้า  เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายณัฐกิตติ์ แก้วกิตติ - ชื่อผลงาน:  สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา
เทคนิค: สีน้ำมัน
2 นายสุชาติ แซ่ลี่ - ชื่อผลงาน: เมล็ดพันธ์แห่งความดีงาม  เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายธวัชชัย สาริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อผลงาน: ดวงแก้วในดวงใจ พระผู้สร้างความงามและความดี
เทคนิค: สื่อผสม
2 นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส - ชื่อผลงาน: เพลงปลาตะเพียน  เทคนิค: สีอะคริลิค
3 นายทศพร หงษ์มณี - ชื่อผลงาน: สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ มวลชนทั้งปวง  เทคนิค:  สีอะคริลิค บนแคนวาส
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายจรัญ บุญประเดิม - ชื่อผลงาน: สมเด็จะพระเทพฯ ของปวงชนชาวไทย 
เทคนิค: สีอะคริลิคบนไฟเบอร์กลาส
2 นายจักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ - ชื่อผลงาน: สมเด็จพระเทพฯ องค์มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
เทคนิค: จิตรกรรมสีอะคลิลิค
3 นายณรงค์ชัย สิทธิวัฒนาพร - ชื่อผลงาน: สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจฉัน 
เทคนิค: สีอะคริลิค
4 นายอนันต์ยศ จันทร์นวล มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อผลงาน: พื้นที่แห่งความสุข 
เทคนิค: สีอะครีลิคปิดทองคำเปลว
5 นายสาธิต อินสม - ชื่อผลงาน: ตามรอยพ่อ
เทคนิค: น้ำมัน
6 นายสมศักดิ์ ทุมมาไว - ชื่อผลงาน:  เสด็จเยี่ยมราษฎร 
เทคนิค: สีอะคริลิค
7 นายสุกิจ เชื้อสายดวง - ชื่อผลงาน: สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ  
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
8 นายรัชชา ธารายศ - ชื่อผลงาน: แรงบันดาลใจของหนู
เทคนิค: สีอะคริลิค
9 นายธรรมนิยาม บุญมี - ชื่อผลงาน: ดวงแก้ว ในดวงใจ 
เทคนิค: สีน้ำมัน
10 นายทรงวุฒิ ขาววิเศษ   ชื่อผลงาน: หนูรักพระเทพ 2  เทคนิค : สีอะคริลิค
11 นายมูฮัมหมัดซุรียี มะซู - ชื่อผลงาน: ดวงแก้วในดวงใจ  เทคนิค: สีอะคริลิค บนผ้าใบ
12 นายเอกกร บุญวงค์ - ชื่อผลงาน: เจ้าหญิง 
เทคนิค: สีอะครีลิค
13 นายอภิเดช ศิริบุรี - ชื่อผลงาน: พระมิ่งขวัญของชาวไทย
เทคนิค: สีอะคริลิค, ดินสอสี, ปิดทอง
14 นายพีระพล ตั้งป๊อก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อผลงาน: ร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไทย 
เทคนิค: ตอกฉลุ เทคนิคผสม
15 นายมานะชัย วงษ์ประชา - ชื่อผลงาน: พระผู้เมตตา 
เทคนิค: ภาพพิมพ์ผสม + ดินสอพอง