ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายภูพสุ จันทร์ทายะวิจิตร จิตรลดา จ.กรุงเทพมหานคร จันทร์กระจ่างฟ้า แสงส่องเพื่อประชา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายกนลธร มาเอียด อบจ.บ้านตลาดเหนือ จ.ภูเก็ต  สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ
2 เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พระเทพฯ ทรงเป็นนักถ่ายภาพ
3 เด็กหญิงปาลิตา กลิ่นพงศ์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ
4 เด็กหญิงภิรมณ แก้วกาญจน์วิเศษ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ทรงพระเจริญ
5 เด็กหญิงศุภิสรา ผสารพจน์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช เทศกาลตรุษจีน 2
6 เด็กชายชาตโยดม ชวดเปีย สาธิตราชภัฏมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พระเทพฯ ในดวงใจ
7 เด็กหญิงกมลเนตร คำกลอง บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว โรงเรียนสอนควาย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงกฤติยาณี ศิริคง อนุบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  เจริญพระพุทธมนต์
2 เด็กชายพชรดนัย อ่อนเอี่ยม อักษรเทพประสิทธิ์์ จ.ชลบุรี  ปล่อยปลาถวายพระพร
3 เด็กหญิงกิรดา สุริยะ อักษรเทพประสิทธิ์์ จ.ชลบุรี ความสามัคคี
4 เด็กหญิงสิรินทรา ก่อโพธิ์ศรี บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย โครงการอาหารกลางวัน
5 เด็กหญิงจิรัชญา ดำรงเชื้อ พระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นนางฟ้าของพวกเรา
6 เด็กหญิงภัทรภร โอภานุรักษธรรม ต้นกล้า จ.เชียงใหม่ เจ้าฟ้าองค์วิศิษฎศิลปิน
7 เด็กหญิงพรกนกวรรณ คำน้อย ท่าก๊อพลับพลาพิทยา จ.เชียงราย สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจของปวงชนชาวไทย
8 เด็กหญิงโศจยา ผาสุข ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลเลอรี่ แฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหานคร
หยอดเกลือไอโอดีน
9 เด็กชายศุภัชพงศ์ พัฒนประดิษฐ์ อนุบาลนวพร(ชมรมบ้านศิลปะตากลม) จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าฟ้าของชาวบ้าน
10 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศิริโต ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลเลอรี่ แฟชั่นไอส์แลนด์
จ.กรุงเทพมหานคร
ชมวงมโหรี
11 เด็กหญิงลักษิกา ศรีศิริสกุลวงศ์ บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
12 เด็กชายวชิรวิชญ์ วงศ์วานวิวัฒน์ เทศบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง เมนูไข่
13 เด็กชายภูธันวา อุทปา อนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม อ่านหนังสือ
14 เด็กหญิงนววรรัตน์ จันทร์ทายะวิจิตร จิตรลดา จ.กรุงเทพมหานคร ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่างในกลางใจ
15 เด็กหญิงวิภาลักษณ์ กองบุญมา บางกอกพัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร หนูรักพระเทพฯ