ลำดับ สถานศึกษา ภาค
1 น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน เหนือ
2 นางรอง จ.บุรีรัมย์ ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ยอแซฟพิจิตร จ.พิจิตร กลาง
4 ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ใต้