ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายปราณ พันธ์เมือง อนุบาลดวงกมล จ.ระนอง บ้าน+ต้นไม้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายกฤตานนท์ ขุนเจริญ ศิลปะครูหนุ่ม จ.ภูเก็ต สวนทุเรียน
2 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม สีสันพันธุ์ไม้
3 เด็กชายวีรภัทร์ แก้วธิ บ้านนาดี(คุรุราษฎร์บำรุง) จ.หนองบัวลำภู ธรรมชาติและสัตว์ป่า
4 เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์ แย้มวิทยการ จ.ราชบุรี ป่าแสนสวย
5 เด็กชายวีรภัทร พัฒนสิน ไผทอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร สวนคุณตาร่มรื่น
6 เด็กหญิงอนุรดี ดอนชัยรัตน์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน บ้านของเรา
7 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ เรือนคำ คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ โลกแห่งสีสัน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงปุญญิศา สดใส อนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ธรรมชาติ สัมผัสได้
2 เด็กหญิงปวริศา ไกลถิ่น น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน บรรยากาศทิวทัศน์ ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี
3 เด็กหญิงชนม์พรรษ์ษา งึ้มนันใจ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน มนุษย์และธรรมชาติ
4 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แสงเพ็ญอ่อน น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน ตึกสีเขียว
5 เด็กหญิงพิมพ์ชณัฐ พ่วงเจริญ สารสาสน์วิเทศล้านนา จ.เชียงใหม่ นอนเล่นในสวนดอกไม้
6 เด็กชายณฐภัทร กันทะวงศ์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน เก็บมังคุด
7 เด็กหญิงณัฏฐณิสร์ จิตอารีย์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน ปลูกต้นไม้
8 เด็กชายธราริศ มุงคุณ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร ครอบครัวของผมกับวันดอกไม้บาน
9 เด็กชายวุฒธิชัย รักษ์จันทร์ เทศบาลบ้านนาเหนือ จ.นครศรีธรรมราช เกิดจากป่า
10 เด็กหญิงสิริวิริญญ์ อมรเวชยกุล อนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม รู้สึกสบายจังเลย
11 เด็กหญิงศุภรวีร์ โชติวรอานนท์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน สวนดอกไม้
12 เด็กหญิงรินทร์นภัทร จิวานุพันธ์ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ทุ่งดอกไม้
13 เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม ความงดงามของธรรมชาติ
14 เด็กหญิงภิรมณ แก้วกาญจน์วิเศษ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ธรรมชาติสวยงาม
15 เด็กหญิงณัฐกฤตา พูนขวัญ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี สีสันแห่งป่า
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กชายแทนคุณ วิเศษ บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี อุดมสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 222/77 หมู่บ้านกฤษณา หนองสำโรง ซอย 4 หมู่ 8 ตำบลหมูม่น อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000
2 เด็กชายปัญจพล ชมภูบุตร อนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม นกน้อย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 311 ถนนผดุงวิถี ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
3 เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีวารินทร์ บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ช.ช้าง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 99 หมู่ที่8 ซอยเทศบาล1(บางไร่) ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
4 เด็กชายธนศักดิ์ ตะวงศา บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: รร.บ้านห้วยไซงัว ตำบล ผาตั้ง อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย 43160
5 เด็กชายพงศทัธ รอดเชื้อจีน วรรณสว่างจิต จ.กรุงเทพมหานคร เยาวชนสร้างชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 25/3 หมู่3 ตำบล บ้านบ่อ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
6 เด็กหญิงปัทมา เท่าซุง บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ธรรมชาติให้ชีวิต
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 30/11/61
7 เด็กชายชวิศ ชูพงศ์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ต้นไม้ของโลก
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่บ้านเมืองทอง 1/49 ซอยเมืองทอง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
8 เด็กชายพงศ์ภัค อินทุ่ม บ้านห้วยสาร จ.กระบี่ กระบี่เมืองช้างเผือก
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 36/2 หมู่2 ตำบล สินปุน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่ 80240
9 เด็กหญิงกัญญ์วรา นกน้อย บ้านห้วยสาร จ.กระบี่ ทุ่งทานตะวันของหนู
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 49 หมู่1 ตำบล สินปุน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่ 80240
10 เด็กหญิงชัญญา ธนิสรธเนศ พระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.กรุงเทพมหานคร ต้นไม้และดอกไม้มีค่า ธรรมชาติมีคุณ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 30/11/61
11 เด็กหญิงฟานิดา โททอง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ต้นไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 92/8 หมู่2 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
12 เด็กหญิงธัญญาพร วรรณเพชร วัดจักรวรรดิ จ.กรุงเทพมหานคร ต้นไม้ของฉัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 486/103 ตำบล หนองแขม อำเภอ เขตหนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
13 เด็กหญิงอรัญญิกา แปงมา น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน หมู่บ้านสีเขียว
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่ 6 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
14 เด็กหญิงวริศรา รุ่งเรือง มาแตร์เดอีวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร นางฟ้าแห่งมวลดอกไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 49 หมู่1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 48 แยก10 ตำบล/แขวง ดอกไม้ อำเภอ/เขตประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
15 เด็กหญิงฐปณีย์ รติสิน มาแตร์เดอีวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร อยู่ร่วมกัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 378 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี ตำบล บางลำภูล่าง อำเภอ เขตคลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
16 เด็กชายพลภัทร ไหลมา อัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ธรรมชาติเป็นหัวใจของทุกสรรพสิ่ง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 201/608 หมู่7 หมู่บ้านออคิดวิลล่า ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570
17 เด็กหญิงปาลิน นิลทะวงษ์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน ธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 ม.6 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
18 เด็กหญิงรินรญา ยุวดี บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ในวันแห่งความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: #NAME?
19 เด็กหญิงปิติชานันท์ รุญรักษา ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี ชวนน้องชมสวน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 595/128 หมู่7 ตำบล คลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
20 เด็กหญิงบุณิกา ธรรมกิตติโชค สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม ธรรมชาติอันสวยงาม
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถนนเทศบาลซอย8 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
21 เด็กหญิงพิชญ์มันตา เลอศักดิ์พงษา ศิลปะครูหนุ่ม จ.ภูเก็ต วัฏจักรธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 561/28 ซอยแสนสุข 1 ถนนภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000
22 เด็กชายจักรกฤษณ์ แสงบา วัดจักรวรรดิ จ.กรุงเทพมหานคร ดอกไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 486/103 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 4 ถนนเลียบคลองฯ ตำบล หนองแขม อำเภอ เขตหนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
23 เด็กหญิงมัณฑนากรณ์ พรมมา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จ.กรุงเทพมหานคร ท่องธรรมชาติบ้านของฉัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 43/125 ซอยลาดพร้าว80แยก26 ตำบล วังทองหลาง อำเภอ เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
24 เด็กหญิงพิชญ์สินี คงมะลวน ธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี ต้นไม้แห่งความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 117/1 หมู่ที่5 ตำบล ท่าเคย อำเภอ ท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84150
25 เด็กหญิงเอลลา สีทิ ลอยด์ Kaset Art Studio จ.สุราษฎร์ธานี ต้นไม้เพื่อชีวิต ต้นไม้แห่งความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 115/6 หมู่1 ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84320
26 เด็กหญิงอนัญญ์ภัทร กุลานุวัตร บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี เที่ยวป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: - ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
27 เด็กหญิงกษณมนต์ ผิวละออ พระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.กรุงเทพมหานคร ความงามที่ร่วงโรย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 242/12 ซอยลาดพร้าว112 ตำบล วังทองหลาง อำเภอ เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
28 เด็กชายรัชภูมิ ภิยโยทัย บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ครอบครัวช้าง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 33 ถนนมณีรัตน์ ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
29 เด็กหญิงวินตา สงวนชาติ Love Art Studio จ.กรุงเทพมหานคร พงพีอันอุดม
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 99/144 ซอยหทัยราษฎร์37 ตำบล สามวาตะวันตก อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
30 เด็กชายพลภัทร นวลละออ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ในป่าใหญ่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: - ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
31 เด็กหญิงพีรดา สิทธิชัย บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ความงดงามในป่าใหญ่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 30/11/61
32 เด็กหญิงเพลงพิณ สุขเกิด ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร คืนผืนป่า คืนสัตว์ป่าสู่บ้าน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 84/3 ตำบล บางชัน อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
33 เด็กชายเดโช เลกากาญจน์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ป่าไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่บ้านเมืองทอง 1/49 ซอยเมืองทอง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
34 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ นนทนาคชีวิน พระหฤทัยคอนแวนต์ จ.กรุงเทพมหานคร ป่าของฉัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 348/239 The Nest ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 ตำบล คลองเตย อำเภอ เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
35 เด็กชายชยธร สุเดชะ วัดนางนอง(พิพัฒน์) จ.กรุงเทพมหานคร ดอกไม้ในแสงไฟกลางคืน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 135/18 ถนนวุฒากาศ ตำบล บางค้อ อำเภอ เขตจอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
36 เด็กชายภุริช อุดมจรัสเดช วชิราลัย จ.เชียงใหม่ สีสันในป่าใหญ่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 49 ถนนอนุวิถี ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000
37 เด็กหญิงวรรณภา พรสุด วัดจักรวรรดิ จ.กรุงเทพมหานคร ป่าของฉัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 486/103 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 4 ถนนเลียบคลองฯ ตำบล หนองแขม อำเภอ เขตหนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
38 เด็กหญิงพิจักขณา พิพัฒน์ผล บ้านน้ำพุ(นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช มีธรรมชาติ มีทุกอย่าง 3
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่บ้านเมืองทอง 1/49 ซอยเมืองทอง ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช 80160
39 เด็กหญิงภาสินี ปัญญาสงค์ บรรจงรัตน์ จ.ลพบุรี ดินแดนแห่งความสุขของสิ่งมีชีวิต
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 41/4 หมู่6 ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000
40 เด็กหญิงจิราพัชร์ ศิวบุณยวงศ์ ไผทอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร ทุ่งดอกไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1 ซอย รามอินทรา 23 แยก 18 ตำบล อนุสาวรีย์ อำเภอ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
41 เด็กชายจิรเจษญ์ โอมอภิญญาณ อนุบาลสามเสนฯ จ.กรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 399/86 หมู่บ้านศุภาลัยพรีม่าวิลล่า ตำบล ท่าแร้ง อำเภอ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
42 เด็กชายศรรกฏิยพงศ์ พุ่มไสว บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ในป่าใหญ่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: - ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
43 เด็กหญิงกัญญาภัคส์ คำหอม บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ชีวิตในป่าใหญ่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 30/11/61
44 เด็กชายนดล พัฒนกุล บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ดอกไม้งาม
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 30/11/61
45 เด็กชายปัญญาวุธ ชัยสุทธานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม ธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถนนเทศบาลซอย8 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
46 เด็กหญิงพริมรตา ไตรทิพวรชัยกุล บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี ป่าไทยใหญ่อุดม
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กล้วยดรัก&มาร์ท 777/7 หมู่7 ตำบล หมูม่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
47 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พวงมาลี นภสร จ.ปทุมธานี พฤกษา พนาลี กับวิถีชีวิตของคนไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 37/566 หมู่บ้านพฤกษา 13 หมู่4 ซอย 2/2 ถนนเลียบคลองสาม ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
48 เด็กชายรัชชานนท์ คำภาสิทธิ์ อนุบาลศาลาแดง จ.สระบุรี ปลูกดอกไม้นานาพันธ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 17 หมู่4 ตำบล ห้วยแห้ง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี 18110
49 เด็กชายดล เดชะรินทร์ Concordian International จ.สมุทรปราการ ดอกไม้งาม เบ่งบานในใจฉัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/1 ซอยสุขุมวิท61 ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
50 เด็กชายวิชชการ โรหิตาภิรมย์ อนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ บ้านเล็กในป่าใหญ่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 241 หมู่ที่2 ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายปธานิน สมณะ บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย ธรรมชาติกับชีวิต
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี พฤกษา พนาลี
2 เด็กหญิงภัทรภร ธนัทวรวาณิชกุล น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเล
3 เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย สุนทรีย์แห่งธรรมชาติ
4 เด็กหญิงมนัชชา กลิ่นหอม สมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี คุณค่าความงามของธรรมชาติ
5 เด็กชายนิพพิชฌน์ วงศ์ใหญ่ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 จ.มหาสารคาม แลลอดต้นไม้ใหญ่
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วจันทร์ทอง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ธรรมะ..ชาติ
2 เด็กหญิงอริยภัทร มะโนรัตน์ บ้านหนองฮี จ.มหาสารคาม พฤกษาหลากพันธุ์
3 เด็กหญิงณัฐนันท์ จิตอารีย์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน ธรรมะ ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี
4 เด็กชายทิวาวัชร์ หนูพัน บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ชีวิตสัมพันธ์
5 เด็กหญิงภัทรภร นิลวรรณาภา อนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม ชมธรรมชาติ
6 เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) จ.เชียงใหม่ เฌอมาลี
7 เด็กชายคฤณน์ รัตนรัตน์ บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พงไพรในใจฉัน
8 เด็กหญิงชนัญธิดา พลายด้วง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ธรรมชาติของหนู
9 เด็กหญิงศุภิสรา ผสารพจน์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช เพิ่มธรรมชาติให้โลกสวย
10 เด็กชายศิลา สินันตา น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน โลกแห่งความสุข
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กชายวุฒิกร ผาสิกา มารีย์วิทยานนทบุรี จ.นนทบุรี ทูตธรรมชาติ2018
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 545 หมู่บ้านโชคชัยทรัพย์ ซอยลาดพร้าว80 ถนนลาดพร้าว ตำบล วังทองหลาง อำเภอ เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
2 เด็กหญิงกินรี จีโน บ้านสันป่าสัก จ.เชียงใหม่ ธรรมชาติ สรรค์สร้าง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 217 หมู่ที่13 ตำบล บ้านแหวน อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
3 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สวัสดิ์วงษ์ ศิลปะอาร์ตเมเจอร์ อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ แรงบันดาลใจจากภาพของพ่อ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: บ้านเลขที่105/1 ซอย3 ถนนสมานมิตร ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000
4 เด็กหญิงธัณย์สิตา พัชรเกียรติบวร ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ป่าแสนสดใส
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/49หมู่บ้านเมืองทอง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
5 เด็กชายจิรวัฒน์ อินทเรือง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 137 หมู่5 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
6 เด็กหญิงคัทลียา จะลอ ศิลปะครูหนุ่ม จ.ภูเก็ต เที่ยวสวน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 561/28 ซอยแสนสุข1 ถนนภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
7 เด็กหญิงวาณิชการ ใหม่อารินทร์ คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ชีวิตสัมพันธ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 445 ถนนรามคำแหง ตำบล วังทองหลาง อำเภอ เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
8 เด็กชายปรานต์ ทองแก้ว ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ปลูกต้นไม้เพื่อธรรมชาติบนโลก
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่บ้านเมืองทอง 1/49 ซอยเมืองทอง 1 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
9 เด็กชายเจษฎา สุวรรณสนธิ์ บ้านวังแท่น จ.เลย มีความสุข หมายเลข1
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 33/19 ตำบล ผาน้อย อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130
10 เด็กหญิงมัญฑนา วงษ์ขันเมือง นานาชาติเด่นหล้าบริติช จ.นนทบุรี ธรรมชาติในความทรงจำ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 28/5 หมู่5 ตำบล คอกกระบือ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
11 เด็กชายอดิเทพ มณีโชติ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ป่าไม้ไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80120
12 เด็กหญิงชินันพร แปงมา น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน บันทึกธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่ 6 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
13 เด็กชายธาม จุลรัตน์ บ้านนาทวี จ.สงขลา ทุ่งดอกไม้กลางป่าใหญ่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 140/144 ม.2 ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา 90160
14 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ม่วงเงิน บ้านหนองเพรางาย จ.นนทบุรี ใต้ร่มเงาต้นไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 22/36 หมู่6 ตำบล หนองเพรางาย อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 11150
15 เด็กหญิงอภัสดา พ่วงจีน บ้านหนองเพรางาย จ.นนทบุรี ความฝันของฉัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/6 หมู่4 ตำบล หนองเพรางาย อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 11150
16 เด็กหญิงณัฐณภาส์ แย้มอรุณพัฒนา ศิลปะครูหนุ่ม จ.ภูเก็ต สวนยางบ้านฉัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 561/28 ซอยแสนสุข 1 ถนนภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
17 เด็กหญิงลักษณ์นารา พิพัฒน์ผล ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ความสวยงามในธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/49 หมู่บ้านเมืองทอง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
18 เด็กหญิงวาโย พาธะขัน บ้านสันป่าสัก จ.เชียงใหม่ สีสันต์สัตว์ป่า พนาลี
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 160/3 บ้านร้อยจันทร์ ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
19 เด็กชายชาตโยดม ชวดเปีย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ป่าแห่งจินตนาการ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/148 สำนักงานทางหลวงที่1(เชียงใหม่)*ส่วนเครื่องกล ถ.สุเทพ ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200
20 เด็กชายศุภัชพงศ์ พัฒนประดิษฐ์ อนุบาลนวพร (ชมรมบ้านศิลปะตากลม) จ.สุราษฎร์ธานี ป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 102/2 หมู่ที่1 ตำบล ทุ่งเตา อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120
21 เด็กหญิงสุนิสา คุ้มพะเนียด บ้านหนองเพรางาย จ.นนทบุรี ผึ้งผู้บินไปหาอาหาร
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 11 หมู่6 ตำบล หนองเพรางาย อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี 11150
22 เด็กหญิงมณฑิตา จันเสน บ้านนาทวี จ.สงขลา ร่มไม้ใหญ่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 93 หมู่8 ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา 90160
23 เด็กหญิงกิตติยา เทพทอง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ป่าสีเขียว
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 77 หมู่6 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
24 เด็กหญิงสรคณัฐ นนท์ธนาวุฒิ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร คืนป่าคืนชีวิต
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 9/290 หมู่บ้านมัณฑานา ถนนรามอินทรา ตำบล คันนายาว อำเภอ เขตคันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
25 เด็กหญิงกุลธิดา ชัยนุรักษ์ บ้านห้วยสาร จ.กระบี่ ธรรมชาติบ้านฉัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 62 หมู่9 ตำบล สินปุน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่ 80240
26 เด็กหญิงบุณยวีร์ วันนา อนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ สีสันของธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 513/53 หมู่ที่6 ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140
27 เด็กหญิงธนภร ธนานิมิตกิจ อนุบาลอยู่วิทยา จ.น่าน กินรี พฤกษา พนาลี
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 121/9 หมู่ที่6 ตำบล ดู่ใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
28 เด็กชายธนโชติ รักอักษร วัดบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี ความสวยงามของธรรมชาติไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 38 ถนนทรงพล ตำบล บ้านฆ้อง อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120
29 เด็กหญิงดากานดา จีนเจนพจน์ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร ภายใต้ร่มเงาต้นคูน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 79/105 หมู่4 หมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
30 เด็กชายสิรภพ รุยปริง บ้านดอนโพ จ.สุพรรณบุรี ร่วมกันรักษาป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 106/6 หมู่ 5 ตำบล ไผ่ขวาง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี 72000
31 เด็กชายภูวณัฎฐ์ วันชัยสงค์ บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี มีป่า มีสัตว์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 51 หมู่6 ซฮยบ้านเดื่อ ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
32 เด็กชายภูมิภัทร แปดทิศ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร เรียนรู้เพื่ออนุรักษ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 87/87 ตำบล บางชัน อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
33 เด็กชายทนิตสร รัตนรัตน์ บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ป่าดงพงพนา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 207/2 หมู่ 10 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
34 เด็กชายธนวินท์ สมศรี อนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ เสน่ห์ของธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 34 หมู่ที่ 11 ตำบล สำโรงตาเจ็น อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140
35 เด็กชายสุริยะ เกื้อเมือง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ธรรมชาติและดอกไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 33 หมู่ที่ 5 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
36 เด็กหญิงเพลินพิชชา ทางธนกุล ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ป่าไม้น่าอัศจรรย์ใจ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 144-5 ถนนอู่ทอง ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
37 เด็กชายเพชรไพลิน เพชรอาวุธ บ้านห้วยสาร จ.กระบี่ ท้องทุ่งดอกบัว
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 225 หมู่2 ตำบล สินปุน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่ 80240
38 เด็กชายศุภกร ปัญญาสงค์ บรรจงรัตน์ จ.ลพบุรี พลังสร้างสรรค์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพรรณไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 41/4 หมู่6 ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000
39 เด็กชายดลีสุข ว่องไว บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ป่าเขาลำเนาไพร
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 45/7 ถนน สุนทรสถิตย์ ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
40 เด็กชายนฤนาถ ชูบัวแก้ว บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช สัตว์กับป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 94หมู่ 10 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
41 เด็กชายธนธรณ์ รัตนพันธ์ บ้านน้ำพุ(นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ป่าไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: ม.6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช
42 เด็กหญิงกมลวรรณ โพธิสุยะ อนุบาลอยู่วิทยา จ.น่าน ช้างล้านนา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 21/2 หมู่ที่2 บ้านพระเนตร ตำบล ส้าน อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน 55110
43 เด็กหญิงกันยสรัณย์ ศรีไชย อนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ พลังธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 513/63 หมู่ที่6 ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140
44 เด็กหญิงสุภัศสรา จิตรภิรมย์ บ้านห้วยสาร จ.กระบี่ รองเท้านารีเหลืองกระปี่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 194 หมู่2 ตำบล สินปุน อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่ 80240
45 เด็กหญิงวีราชา สุขสมบูรณ์ โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่ ความสุขของหนูกับดอกไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 111/1 หมู่1 ตำบล แม่งอน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50320
46 เด็กชายพรหมพิริยะ พลายด้วง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นัยธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 95/4 หมู่ที่8 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
47 เด็กชายภานุพันธ์ แสนทำพล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ ป่าคือชีวิต
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 43/21 ตำบล บางเมือง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
48 เด็กหญิงนิลาวรรณ อาจชูช่วย บ้านน้ำพุ(นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ธรรมชาติที่สวยงาม
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 77 หมู่ที่ 6 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
49 เด็กหญิงชุติกาญจน์ นาคเกลี้ยง เทศบาลเขาชัยสน จ.พัทลุง ดั่งดวงแก้วแห่งพงพนาลี
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 21 หมู่ 6 ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง 93130
50 เด็กหญิงอรอริสา แสงสว่าง Party Art Gallery จ.กรุงเทพมหานคร ครอบครัวนกเงือกที่แสนอบอุ่น
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 117/15 ตำบล คลองสองต้นนุ่น อำเภอ เขตลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงสุเนตรา คงเวช บ้านคงเวชศิลป์ จ.สุราษฎร์ธานี ต้นน้ำ ขุนเขา ลำเนาไพร
2 เด็กหญิงนภสร สินันตา ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี
3 เด็กชายพู่กัน สร่องศรี สารวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ความอุดมสมบูรณ์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม บันทึกความงดงามของธรรมชาติ
2 เด็กหญิงจุฑามณี คำดำ วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จินตนาการจากธรรมชาติ
3 เด็กหญิงภควรรณ ชายประเสริฐกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่ สามพี่น้องท่ามกลางพฤกษา
4 เด็กชายจุฑาภัทร ดีวงษ์ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร สุขใจในธรรมชาติ
5 เด็กหญิงพรพรรษา เชี่ยวทอง ศรีสงครามวิทยา จ.เลย ความรักเปรียบดั่งดอกไม้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กหญิงปลายฟ้า บุตรตะ สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม ร่มเงาในสวน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถ.เทศบาลอาชา ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
2 เด็กชายเอกพัชร์ อ้นนา ชมรมศิลปะเด็กบ้านกระต่ายหมายจันทร์ (อนุบาลด่านช้าง) จ.สุพรรณบุรี ต้นไม้แห่งสันติสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 299/44-45 ม.4 ตำบล หนองมะค่าโมง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี 72180
3 เด็กชายชณฤทธิ์ ชัยสุทธานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม สอนใจจินตนาการ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถนนเทศบาลอาชาซอย8 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
4 เด็กหญิงวรินยุพา วาชิซาวา บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี สีสันในธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 45/7 ถนน สุนทรสถิตย์ ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
5 เด็กหญิงศุจีนันทน์ เวชนุเคราะห์ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร อิงอาศัย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 4/1286 หมู่บ้านธนสิน ถ.นวมินทร์ 68 ซ.10 ตำบล คลองกุ่ม อำเภอ เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
6 เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์สุข บ้านน้ำพุ(นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ธรรมชาติอันงดงาม
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 225 หมู่ที่10 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
7 เด็กหญิงรุ่งนภา แถวบุญตา ศรีสงครามวิทยา จ.เลย จินตนาการเรื่องป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 89 ม.3 บ.โพนงาน ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130
8 เด็กหญิงชฎากรณ์ ภูมิดอนใส ศรีสงครามวิทยา จ.เลย ธรรมชาติรังสรรค์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 375 ม.10 ตำบล ผาสามยอด อำเภอ เอราวัณ จังหวัด เลย 42220
9 เด็กหญิงรัญชน์ เพชรพิเชฐเชียร อมาตยกุล จ.กรุงเทพมหานคร พฤกษาของบ้านเรา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 63 ซอยพหลโยธิน 48 แยก1 ตำบล อนุสาวรีย์ อำเภอ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
10 เด็กหญิงโศริรัตน์ จ่าแก้ว บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อาภรณ์ประดับป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 207/2 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
11 เด็กชายภูนิภัทร์ พลายด้วง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พันธนาการแห่งป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 95/4 หมู่8 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
12 เด็กหญิงพริมา รุ่งเรือง มาแตร์เดอีวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร สีสันพรรณพฤกษา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 49 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 48 แยก 10 ตำบล ดอกไม้ อำเภอ เขตประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
13 เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดศิริ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ธรรมชาติที่สดใส
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 243 หมู่ที่ 6 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
14 เด็กชายภานุพล แสนทำพล สตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ Thong Pha Phum
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 43/21 ม.3 ถ.สุขุมวิท ตำบล บางเมือง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
15 เด็กหญิงปวริศา สิทธิกรณ์ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี หมู่มวลพฤกษา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 30/11/61
16 เด็กชายวรวิช เรืองอักษร ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ดอกไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 247 ม.6 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
17 เด็กชายเจษฎา นิกรสุข บ้านวังแท่น จ.เลย ในหมู่พฤกษา หมายเลข3
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 36 หมู่ 19 ตำบล ผาน้อย อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130
18 เด็กหญิงปณาลี ธรรมปัญญา Party Art Gallery จ.กรุงเทพมหานคร ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 72/59 ตำบล บางชัน อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
19 เด็กหญิงชนากานต์ คำวงษ์ ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพมหานคร เบ่งบาน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 44/3 ซอยปรีดีพนมยงค์14 ถนนสุขุมวิท71 ตำบล พระโขนงเหนือ อำเภอ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
20 เด็กชายวรชัย แซ่ก๊วย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)จังหวัดสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สีสันของดอกไม้เปรียบเหมือนสีสันของชีวิต
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 606/236 ซอยบางพลีพัฒนา ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570
21 เด็กหญิงอวภาส์ แก้วจำรัส ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ป่าดิบชื้น
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่ที่4 ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
22 เด็กหญิงพิชชาภา เสวกวงศ์พระ ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี "สีสัน" ในความอบอุ่นของผืนป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 117/1 หมุ่ 11 ถนนสุขุมวิท-สายเก่า ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ชลบุรี 24130
23 เด็กชายณธัช สุทิน กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เอกภาพของธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 80/17 หมู่ที่8 ซอยธาริน ถนนเทวบุรี ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
24 เด็กชายผู้กล้า กลั่นมาลี สามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร บุษบา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 39/117 หมู่บ้านสวนเอก ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12000
25 เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม บรรยากาศอันร่มเย็น
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถนนเทศบาลอาชาซอย8 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
26 เด็กหญิงวัศราภาส์ นพคุณ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร บ้านสีเขียว โลกสีเขียว
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 38/1 ม.8 ตำบล สามเสนใน อำเภอ เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 12150
27 เด็กหญิงผริตา สุขทวี อักษรเทพประสิทธิ์ จ.ชลบุรี ธรรมชาติให้ชีวิต
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 15/23 ม.1 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
28 เด็กหญิงพัชรพร เพชรเกตุ บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช สวรรค์ในจักรวาล
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 51/2 ม.5 ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ตำบล บางนบ อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
29 เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต เดินป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 561/28 ซอยแสนสุข1 ถนนภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
30 นายทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กรองบุปผางามยามอาทิตย์อัสดง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 113/1 หมู่ที่3 ตำบล สะลวง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50330
31 เด็กหญิงเปรมสินี กุลอำพล สตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง ธรรมชาติแทนความงดงามของหัวใจฉัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 424/ข. หมู่ที่6 ตำบล บางปลากด อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130
**หมายเหตุ**  
      - ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมรับรางวัล และส่งเอกสารตอบรับ
      ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561
      - ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร และของรางวัลไปทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเข้ามารับรางวัลแต่อย่างใด รบกวนตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาที่ thanatip@nanmee.com ภายในวันศุกร์ที่ 30/11/61.