ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายทินกร ปินะกาสัง บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว จับปลาที่บึงใหญ่
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงสมิตานัน สมบุญโต เมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ จ.ชลบุรี หมู่บ้านแสนสุขป่าไม้ร่มเย็น
2 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม อุปสมบทหมู่
3 เด็กหญิงศรินทิพย์ จุฬารัตนานุกูล บ้านศิลปะ(อุดรธานี) จ.อุดรธานี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
4 เด็กชายธราริศ มุงคุณ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร คืนความสุขสมบูรณ์ใต้ร่มป่าชายเลน
5 เด็กหญิงสาวิตรี แสงกล้า บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว ความสุขที่บ้านนอก
6 เด็กชายกฤติธี แอ่นสาว สารสาสน์วิเทศน์เชียงใหม่ (ร.ร.สอนศิลปะ Art is me) จ.เชียงใหม่ ควายสุข
7 เด็กหญิงเกณิกา วันเผด็จ คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ เทพธิดาแห่งความสุข
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงวรปภา เฆ้พวง อนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย สมบูรณ์ พูนสุข
2 เด็กหญิงพิชามญชุ์ จันเสน บ้านนาทวี จ.สงขลา เก็บทุเรียน
3 เด็กหญิงมริษฎดา มีศิริ อนุบาลอยู่วิทยา จ.น่าน ความสุขในชนบทบ้านของฉัน
4 เด็กหญิงพิณไพเราะ จุนวีระนงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม จ.กรุงเทพมหานคร สวนแห่งความสุขของคุณยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 เด็กหญิงณิชา นันตา น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน ส้มตำ(อร่อยเหาะ)
6 เด็กหญิงปุณิกา สุวรรณโคตร บ้านศิลปะ(อุดรธานี) จ.อุดรธานี กลับบ้าน
7 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ปิตตาทะสา บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว สมบูรณ์พูนสุขเพราะพอเพียง
8 เด็กหญิงอชิรญา อนุชน ศิลปะทรีซี อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ จ.นครปฐม ผลแห่งความสุข
9 เด็กชายพชรพล สุตนา บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว สมบูรณ์ พูนสุข
10 เด็กชายณภัทร สันทัดพานิช ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร เพื่อนตัวเล็ก
11 เด็กชายปราณ พันธ์เมือง อนุบาลดวงกมล จ.ระนอง แผ่นดินทองแผ่นดินไทย
12 เด็กหญิงพัสวี วงศรีชู โชคชัยหทัยราษฎร์ จ.กรุงเทพมหานคร ชีวิตประจำวันแบบไทย
13 เด็กชายอติวิชญ์ มุ่งชู พระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ขี่ควาย
14 เด็กหญิงนฤมล รัตนวรรณี คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ป่าชายเลน
15 เด็กหญิงจีระนันท์ ปันทวี คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ บึงบัว
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กหญิงนันท์ธิดา ลักษณะศรี บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว เมืองไทยร่มเย็น
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่4 ตำบล โคคลาน อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว 27180
2 เด็กหญิงณิชชมล กุมภีร์ ชมรมสตาอาร์ท จ.กรุงเทพมหานคร วันหยุดแสนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 70/77 ซอยรามคำแหง176 ถนนรามคำแหง ตำบล มีนบุรี อำเภอ เขตมีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
3 เด็กชายกิตติภูมิ คำเผื่อ เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จ.ลำปาง ความสุขเพิ่มพูน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 178 หมู่ 5 ตำบล สบตุ๋ย อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100
4 เด็กหญิงปัทมา เท่าซุง บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี สนุกสนาน-งานบุญ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562
5 เด็กหญิงภัทรชญา ลาภภัทรานนท์ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร ครอบครัวของหนู แผ่นดินเกิดของหนู ความสุขที่ยังคงอยู่ตลอดไป
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 49/248 ถนนนิมิตใหม่40 ตำบล สามวาตะวันออก อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
6 เด็กหญิงแพรวชญาน์ เพิ่มทรัพย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร เก็บผัก
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 230/220 ซ.แจ้งวัฒนะ 6 ตำบล ตลาดบางเขน อำเภอ เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210
7 เด็กหญิงอนุรดี ดอนชัยรัตน์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน บวช
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 54/5 ถนนใจผาสุก ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
8 เด็กหญิงจิรัชยา ดวงตา น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน เก็บเห็ด
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่6 ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
9 เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์ แย้มวิทยการ จ.ราชบุรี ความสุขของครอบครัว
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 38 ถนน ทรงพล ตำบล โพธาราม อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120
10 เด็กชายกฤตานนท์ ขุนเจริญ ศิลปะครูหนุ่ม จ.ภูเก็ต เก็บทุเรียนยามเช้า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 561/28 ซอยแสนสุข1 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
11 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชำนิเขตกิจ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี สุขใจ-วิถีไทยพุทธ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: คุณเยาวลักษณ์ ชำนิเขตกิจ 305 หมู่ 2 ซ.รุ่งเรือง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
12 เด็กชายสิทธิศักดิ์ คำบุญมา บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว ธรรมชาติตอนไปเลี้ยงควาย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 27 หมู่4 ตำบล โคคลาน อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว 27180
13 เด็กหญิงกมลชนก เสริฐศรี ประจันตวิทยา จ.เลย นอนหลับฝันดี
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 181 หมู่1 ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130
14 เด็กหญิงปิยธิดา ไม้เลื้อย ชมรมบ้านศิลปะตากลม จ.สุราษฎร์ธานี แมลงเต่าทอง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 84/1 ถนนเหมืองแกะ ตำบล นาสาร อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120
15 เด็กหญิงศุภรวีร์ โชติวรอานนท์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน ความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่6 ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
16 เด็กชายณัฐวรรธน์ อิวิโส ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช สอยผลไม้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/49 ซอยเมืองทอง1 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
17 เด็กหญิงนันทิดา สมนึก บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว ร่วมใจปลูกป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่4 ตำบล โคคลาน อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว 27180
18 เด็กหญิงธนวรรณ คชาทอง บ้านนาทวี จ.สงขลา สุขกายสบายใจ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 91/1 หมู่4 ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา 90160
19 เด็กชายสิปปวิชญ์ ดีสม อุทิศศึกษา จ.กำแพงเพชร รักษ์วัฒนธรรมไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 99 หมู่ 7 ตำบล วังยาง อำเภอ คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร 62120
20 เด็กชายณธัชพงศ์ ขรรค์วิไลกุล ศิลปะครูหนุ่ม จ.ภูเก็ต สุขใจเที่ยวงานวัด
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 561/28 ซอยแสนสุข1 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภุูเก็ต 83000
21 เด็กชายธนายุส เฟื่องฟูเกียรติกุล ศิลปะครูหนุ่ม จ.ภูเก็ต สวนมะพร้าว
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 561/28 ซอยแสนสุข1 ถนนภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
22 เด็กชายธนกฤต มงคลนาม บ้านศิลปะ(อุดรธานี) จ.อุดรธานี อิ่มสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 26/26 ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
23 เด็กชายภทรธร อนันตะแวง สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม เรือกอแระ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถนนเทศบาลอาชา 8 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
24 เด็กหญิงชิดชนก อินทะรัตน์ บ้านนาทวี จ.สงขลา ร่มเย็นเป็นสุขกับวิถีพอเพียง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 45/1 หมู่3 ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา 90160
25 เด็กหญิงสิปาง ศรีหิรัญ บ้านศิลปะ(อุดรธานี) จ.อุดรธานี อุดมสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 26/26 ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
26 เด็กหญิงสาริสา ฤทธิชัยฤกษ์ Yarda Art Studio จ.นครราชสีมา ไหลเรือไฟ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 265/62 ม.17 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
27 เด็กหญิงเอมมิฬี กาฬสุวรรณ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช สวนมะพร้าวแห่งความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/49 ซอยเมืองทอง1 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
28 เด็กหญิงภาสินี ปัญญาสงค์ บรรจงรัตน์ จ.ลพบุรี อุดมสมบูรณ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 41/4 หมู่6 ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000
29 เด็กหญิงกฤตยา มหาพาณิช ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ตลาดสด
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/49 ซอยเมืองทอง1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
30 เด็กชายธนวัฒน์ ยอดนางรอง บ้านประคอง จ.บุรีรัมย์ เมื่อคืนฝนตก
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 128 หมู่2 ตำบล เมืองยาง อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
31 เด็กหญิงเกวลิน ผลเหลือ บ้านม่วง (หนองคาย) จ.หนองคาย ข้าวเหนียวที่หนูชอบ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 178 หมู่2 ตำบล บ้านม่วง อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย 43160
32 เด็กหญิงมยุริญ ศรีไลละเพ็ชร์ บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 จ.เลย บ้านสวน แสนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 188/8 บ้านนาดอกไม้ ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130
33 เด็กชายอัษฎาวุธ ธงอาษา บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว สนุกสนานในงานวัด
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่4 ตำบล โคคลาน อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว 27180
34 เด็กหญิงสุภาวิตา สุปินะ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน เชฟ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่6 ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
35 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ วิภาพเสถียรกุล น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่6 ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
36 เด็กหญิงณิชา ไชยโย น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน ช่วยแม่เก็บไข่ไก่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่6 ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
37 เด็กหญิงปาลิน นิลทะวงษ์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน เทศกาลกินเจ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 ม.6 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
38 เด็กหญิงณัฏฐณิสร์ จิตอารีย์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน อาหารจากธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 ม.6 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
39 เด็กหญิงอมรกันย์ เก่งกิจการ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี รอยยิ้ม-อิ่มสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 45/7 ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 61000
40 เด็กชายแทนคุณ วิเศษ บ้านศิลปะ(อุดรธานี) จ.อุดรธานี อุดมสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 222/77 หมู่บ้านกฤษณา หนองสำโรงซอย4 หมู่8 ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
41 เด็กหญิงวรัญญา กล่อมใจ วัดบ้านกล้วย สระบุรี จ.สระบุรี ต้นถั่วกลางสายฝน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562
42 เด็กหญิงธีรนาฎ คชเชนทร์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ความสามัคคี
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่บ้านเมืองทอง 1/49 ซ.เมืองทอง 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
43 เด็กหญิงกัญญานัฐ โพธะศรี อนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 291 หมู่2 ตำบล วังสามหมอ อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี 41280
44 เด็กหญิงอนัญญา ปราบนอก อนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี บ้านไทยร่มเย็น
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 4 หมู่9 ตำบล วังสามหมอ อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี 41280
45 เด็กหญิงณภัทร พันธ์ภัทรนันท์ วัดในวัง จ.สงขลา บ้านแห่งความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 50 หมู่4 ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา 90160
46 เด็กชายกฤตนัน ไชยเพีย บ้านศิลปะ(อุดรธานี) จ.อุดรธานี ทะเลไทยแสนอุดม
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 26/26 ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
47 เด็กหญิงสุภัควี สังข์วงศ์ อนุบาลนิจจานุเคราะห์ จ.หนองคาย สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 354/251 ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
48 เด็กหญิงพัชรพร ทาบุเรศ อนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี สุขกาย สบายใจ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 160 หมู่2 ตำบล วังสามหมอ อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี 41280
49 เด็กชายปุญญะพันธ์ เศรษฐชัยชาญ Jammyart จ.กรุงเทพมหานคร ผมเที่ยวไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 588/4 หมู่บ้านราชพฤกษ์ ตำบล บางชัน อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
50 เด็กหญิงพิชญ์ชนก เบ้าสิงห์สวย อนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงภัทรภร ธนัทวรวาณิชกุล น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน สมบูรณ์ พูนสุข(ทะเลพูนสุข)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงพิชญ์มันตา เลอศักดิ์พงษา ศิลปะครูหนุ่ม จ.ภูเก็ต สวนยางบ้านฉัน
2 เด็กหญิงทรรศิกา ศรีคล้าย บวรรัตนศาสตร์ จ.ระยอง ใต้ร่มจักรี
3 เด็กชายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ บ้านศิลปะ(อุดรธานี) จ.อุดรธานี สมบูรณ์ พูนสุข
4 เด็กหญิงวาณิชการ ใหม่อารินทร์ คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ สมบูรณ์ พูนสุข
5 เด็กหญิงอชิรญา อัตถศาสตร์ วิชัยวิทยา "โรงเรียนสอนศิลปะ Art is Me" จ.เชียงใหม่ รักษ์ธรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายธนกร แสนทวีสุข บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว ชีวิตในท้องทุ่ง
2 เด็กหญิงมนัชชา กลิ่นหอม สมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี สุขด้วยรักและสามัคคี
3 เด็กชายวิษณุศาสตร์ วลัญไชย พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร กระดูกสันหลังของไทย
4 เด็กหญิงกนกรัตน์ เรืองรัตน์ บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว ผืนดินแห่งความร่มเย็น
5 เด็กหญิงชนัญธิดา พลายด้วง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช สมบูรณ์ พูนสุข
6 เด็กชายแทนคุณ ขาวดี คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ปลาทู
7 เด็กชายภูวณัฎฐ์ วันชัยสงค์ บ้านศิลปะ(อุดรธานี) จ.อุดรธานี ทะเลไทยใหญ่อุดม
8 เด็กหญิงวรินทร ติขิณานนท์ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร แห่หลวงพ่อพระใสความสุขศรัทธาสดชื่นปีใหม่
9 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จับใจนาย บ้านนาทวี จ.สงขลา วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กชายธาม จุลรัตน์ บ้านนาทวี จ.สงขลา ความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 140/144 ม.2 ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา 90160
2 เด็กหญิงพิมพ์มาดา จุนวีระนงค์ Australian International School Bangkok จ.กรุงเทพมหานคร ความสมบูรณ์พูนสุขของท้องทุ่งนาชาวนาที่แม่สร้าง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 104/25 ซอยลาดพร้าว35 ตำบล จันทรเกษม อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
3 เด็กชายปณชัย พริกบางงอน ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร ชนบทน่าอยู่
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 47/68 หมู่2 ตำบล ลำผักชี อำเภอ เขตหนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530
4 เด็กหญิงเพลินพิชชา ทางธนกุล ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สุขใจ แผ่นดิไทยแผ่นดินทอง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 144-5 ถนนอู่ทอง ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
5 เด็กชายศิลป์ชัย ลิ่มพิพัฒน์ บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ จ.ตรัง ทะเลสมบูรณ์ พะยูนพูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 97 ถนนบ้านหนองยวน ซอย1 ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92000
6 เด็กชายศุภกร ปัญญาสงค์ บรรจงรัตน์ จ.ลพบุรี ประเพณี วัฒนธรรม อันสมบูรณ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 41/4 หมู่6 ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 15000
7 เด็กหญิงปภาดา พริกบางงอน ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร ความสุขใต้ร่มเงาของต้นยาง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 47/68 หมู่2 ตำบล ลำผักชี อำเภอ เขตหนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530
8 เด็กชายชวิธน์ ธนะศร ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร เยาวชนไทย ร่วมใจปลูกป่า ชายเลน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 17/24 ซอยแสงศรี ถนนพระยาสุเรนท์ ตำบล บางชัน อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
9 เด็กหญิงอมลณัฐ นิลพันธุ์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ชุมชนคุณธรรม
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/49 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
10 เด็กชายปภาวิชญ์ จันทร์อ่อน บ้านนาทวี จ.สงขลา สุขใจ บ้านเรา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 98 หมู่4 ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา 90160
11 เด็กหญิงศุภิสรา ผสารพจน์ บ้านน้ำพุ(นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช เท่งพาเมียไปวัด
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: โรงเรียนศิลปะเด็กบ้านพู่กัน หมู่บ้านเมืองทอง 1/49 ซ.เมืองทอง 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
12 เด็กหญิงรัชวิน พรมจำปา บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว สวนหลังบ้าน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 221 หมู่4 ตำบล โคคลาน อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว 27180
13 เด็กหญิงปวริศา ไกลถิ่น น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน ความสุขของคน ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่ 6 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
14 เด็กหญิงศศิญดา ยาใจ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน วิถีไทย วิถีนา่น สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่ 6 ถนน น่าน-ท่าช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
15 เด็กหญิงชินันพร แปงมา น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน บ้านฉันอุดมสมบูรณ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่ 6 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
16 เด็กหญิงศุภานัน ปทุมอรทัย นานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร ไทยแลนด์ 1.0
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 45 ซอยสะแกงาม25 ถนนสะแกงาม ตำบล แสมดำ อำเภอ เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150
17 เด็กชายอดิเทพ มณีโชติ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/49 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
18 เด็กชายภานุพันธ์ แสนทำพล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ ชุมชนสมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 43/21 ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
19 เด็กหญิงภัทรภร นิลวรรณาภา อนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถ.เทศบาลอาชา ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
20 เด็กหญิงลภัสรดา สันกว๊าน Jammyart จ.กรุงเทพมหานคร เอกลักษณ์ความเป็นไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 775/184 ถนนนิมิตรใหม่ ตำบล ทรายกองดิน อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
21 เด็กหญิงอรัญญิกา แปงมา น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่ 6 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
22 เด็กชายชวิศ ชูพงศ์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ตามรอยเท้าพ่อ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่บ้านเมืองทอง 1/49 ซอยเมืองทอง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
23 เด็กชายนฤนาถ ชูบัวแก้ว บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อยู่ดีกินดี
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 94หมู่ 10 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
24 เด็กหญิงฐิติกานต์ มะหลีเฝน บ้านนาทวี จ.สงขลา อุดมสมบูรณ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562
25 เด็กหญิงกินรี จีโน บ้านสันป่าสัก จ.เชียงใหม่ สร้างสมบูรณ์...สร้างสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 217 หมู่ที่13 ตำบล บ้านแหวน อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
26 เด็กชายปารณ ประเสริฐไทย ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ธรรมชาติใต้ท้องทะเล
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่บ้านเมืองทอง 1/49 ซอยเมืองทอง 1 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
27 เด็กหญิงชลธิชา ปิตตาทะสา บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว ท้องทุ่งบ้านเรา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 90 หมู่4 ตำบล โคคลาน อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว 27180
28 เด็กหญิงวรางคณา มิตรวงค์ บ้านทุ่งดอน จ.พังงา ดินแดนแห่งความสุขและอุดมสมบูรณ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 4/12 หมู่ที่1 ตำบล บางทอง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา 82120
29 เด็กหญิงพรพนิต โลไธสง กวดวิชาฟิวเจอร์ จ.นครราชสีมา ความอุดมสมบูรณ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 225 หมู่ที่2 ตำบล ทับสวาย อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา 30240
30 เด็กชายวิริทธิ์พล ศรีประสาท ชมรมบ้านศิลปะตากลม จ.สุราษฎร์ธานี ข้าวเต็มนา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 94 หมู่3 ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84120
31 เด็กชายจิรัฎฐ์ อิวิโส ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ประมงไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่บ้านเมืองทอง 1/49 ซอยเมืองทอง1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
32 เด็กหญิงฉันท์สินี วรรณประไพ พระกุมารศึกษา จ.มหาสารคาม สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถนนเทศบาลอาชา8 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
33 เด็กชายวิชญปัณณ์ สุวรรณยั่งยืน นานาชาติการ์เด้น จ.กรุงเทพมหานคร อนุรักษ์มรดกไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 275/4 ถนนพระราม3 ตำบล บางคอแหลม อำเภอ เขตบางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
34 เด็กหญิงศิรภัสสร พรหมพูล กวดวิชาฟิวเจอร์ จ.นครราชสีมา ไทยแท้แต่โบราณ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 95 หมู่3 ตำบล ห้วยแถลง อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา 30240
35 เด็กหญิงอารยา พานเหนือ อนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 60 หมู่13 ตำบล วังสามหมอ อำเภอ วังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี 41280
36 เด็กหญิงธนัชพร ชูทอง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช กินดีอยู่ดีมีความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 207/2 หมู่10 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
37 เด็กชายนิพพิชฌน์ วงศ์ใหญ่ ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 จ.มหาสารคาม ป่าไม้ของเรา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถ.เทศบาลอาชา ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
38 เด็กหญิงทัชชา ทองธัญรัตน์ บ้านศิลปะ(อุดรธานี) จ.อุดรธานี สีสันสมบูรณ์พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 26/26 ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
39 เด็กหญิงณิชารีย์ อริยสัจจะมงคล บ้านน้ำพุ(นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ตากปลา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: โรงเรียนศิลปะเด็กบ้านพู่กัน หมู่บ้านเมืองทอง ซ.เมืองทอง1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000
40 เด็กหญิงอนัญญา โอชาวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม จ.กรุงเทพมหานคร อิ่มแอมไปด้วยความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 19/130 หมู่บ้านนันทวันวัชรพล ถนนสุขาภิบาล5 ตำบล ออเงิน อำเภอ เขตสายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
41 เด็กหญิงฐิติรัตน์ เหลาสกุล บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว หมู่บ้านสมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562
42 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ขาวมานิตย์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช เก็บบัว
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 1/49 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
43 เด็กหญิงเปรมิกา ชมภูบุตร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา จ.ขอนแก่น ความสุข สงบในชนบท
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถนนเทศบาลอาชา8 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
44 เด็กหญิงอรชพร จงสุข วิชัยวิทยา(โรงเรียนสอนศิลปะ Art Is Me) จ.เชียงใหม่ สุขสมบูรณ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 23/4 ม.6 ตำบล แม่แรม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50300
45 เด็กชายคฤณน์ รัตนรัตน์ บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อยู่ดีมีสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 170 หมู่ 2 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
46 เด็กหญิงธนาพร จันตาวงค์ อนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 354/251 ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 43000
47 เด็กหญิงญาณิณ วงศ์ขัด พุทธิโศภน จ.เชียงใหม่ ต้นสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: นางนภัตสร วงศ์ขัด สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่สำนักการคลัง ชั้น 3 ฝ่ายสถิติการคลัง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
48 เด็กหญิงรุ่งทิวา ดวงจำปา บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่ 4 ตำบล โคคลาน อำเภอ ตาพระยา จังหวัด สระแก้ว 27180
49 เด็กหญิงณัฐณิชา ทวีการไถ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี สมบูรณ์-พูนสุขร่วมกัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: กรุณาแจ้งที่อยู่เข้ามาทางอีเมล์ ภายในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562
50 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วรประชา ศิลปะทรีซี อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ จ.นครปฐม ต้นทุนความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 165/53 หมู่1 ตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายวัชระ ทองสงคราม สมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี สมบูรณ์ทั่วทิศมีสุขทั่วไทย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ สตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด บนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์
2 เด็กหญิงอัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่(โรงเรียนสอนศิลปะ Art is me) จ.เชียงใหม่ เจริญสุข
3 เด็กหญิงณัฐนันท์ จิตอารีย์ ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน วิมานบนดิน ถิ่นอาศัย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน สมบูรณ์ พูนสุข
2 เด็กชายทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต ในน้ำมีปลาในนามีข้าว เมืองไทยอุดมสมบูรณ์
3 เด็กชายพู่กัน สร่องศรี สารวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร ชาวเล
4 เด็กหญิงพริมา รุ่งเรือง มาแตร์เดอีวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร แผ่นดินของเรา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กหญิงสุเนตรา คงเวช เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จ.สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 173 หมู่ที่5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84150
2 เด็กหญิงนพมณี กรรณสูต ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร วิถีไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 57 ซอยรามคำแหง 11 ตำบล หัวหมาก อำเภอ เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
3 เด็กชายภคิน ศิริเกษมสุข Party Art Gallery จ.กรุงเทพมหานคร ความสุขความสมบูรณ์ทางการค้าขายทางน้ำของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 44/170 ซอยคู้บอน41 ตำบล สามวาตะวันตก อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
4 เด็กหญิงภูษณิศา หาขุนทด Yarda Art Studio จ.นครราชสีมา ความสุขสมบูรณ์ของวิถีชีวิตไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 265/62 ม.17 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
5 เด็กหญิงวราภรณ์ คงคำวร จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร อยู่แบบไทยๆ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 15/43 ซอยเพชรเกษม 54 ถนนเพชรเกษม ตำบล บางด้วน อำเภอ เขตภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
6 นางสาวกัญญาภัค จิตรจินดานุกุล ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร เทือกเถาเหล่าไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 101/1 หมู่6 ซอยสุขสวัสดิ์78 ตำบล บางจาก อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
7 เด็กหญิงอภิสรา เหมะธุลิน Party Art Gallery จ.กรุงเทพมหานคร ความประทับใจที่ตลาดน้ำ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 20/113 ถนนสุวินทวงค์ ตำบล ลำผักชี อำเภอ เขตหนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10530
8 เด็กหญิงปิยธิดา ทัศรี ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร ถวายภัตตาหารเพล
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 139/151 หมู่บ้านปรารถนาคันทรีโฮม หมู่1 ตำบล รังสิต อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110
9 เด็กหญิงจุฑามณี คำดำ วาปีปทุม จ.มหาสารคาม พลังศรัทธา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถ.เทศบาลอาชา 8 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
10 เด็กหญิงปรายฟ้า ธรรมปัญญา ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ร่วมใจเวียนเทียน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 74/59 ซ.13 เบญจรงค์ รามคำแหง178 ตำบล บางชัน อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
11 เด็กชายเสฏฐพงศ์ แช่มชื่น บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา สุขกาย สบายใจ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: หมู่บ้านธนาพล ตำบล หัวทะเล อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
12 เด็กชายปุณณสิน ค้าทันเจริญ จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร ฺBalance people and natural
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 81 เพชรเกษม50/2 ตำบล บางด้วน อำเภอ เขตภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10160
13 เด็กหญิงพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง โกลเบิลอาร์ต พะเยา จ.พะเยา วิถีชุมชนไทยล้านนา
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 222 หมู่1 ตำบล จำป่าหวาย อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000
14 นายรัชชานนท์ ผาอินทร์ ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ธรรมชาติกับชีวิตที่มีสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 12/7 ถ.วัวลาย ตำบล หายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100
15 เด็กหญิงลุด ไชสำแดง มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม จ.เลย วิถีแห่งความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม 509 ถ.ร่วมใจเนรมิตร อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
16 เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นทีธาร
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 2/2 หมู่5 ตำบล ขัวมุง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140
17 เด็กชายศิลา สินันตา น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 ม.6 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
18 นางสาวนภสร สินันตา ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 ม.6 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
19 เด็กหญิงสิริปภา ปันทุราภรณ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ศิลป์สร้างสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 209/49 ม.9 ตำบล หางดง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
20 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ตุ้ยวงค์ ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน สมบูรณ์ พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 172 หมู่6 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
21 เด็กหญิงวัศราภาสุ์ นพคุณ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร เต้นกำรำเคียวความสนุกสุขสมบูรณ์ในท้องทุ่ง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 38/1 หมู่ 8 ตำบล สามเสนใน อำเภอ เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
22 เด็กหญิงสุธามาศ ภูสะเทือน บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 จ.เลย แผ่นดินแห่งความพูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 192/17 บ้านทรัพย์ไพรศาล ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130
23 เด็กหญิงพิชชาภา เสวกวงศ์พระ ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ความสุขเล็กๆกับชีวิตบนดอย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 117/1 หมู่11 ถนน สุขุมวิท-สายเก่า ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
24 เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยชนะบรรยง ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ใต้ร่มรวงผึ้ง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 27 หมู่11 บ้านใหม่ห้วยเสียว ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
25 เด็กชายวินิจ นิจำปา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม สุข สบายในชนบท
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถนนเทศบาลอาชา8 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
26 เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต ความสุขในชุมชน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 561/28 ซอยแสนสุข1 ถนนภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
27 เด็กหญิงปณิตา โชติรัส ทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี อยู่แบบพอดี ตามวิถีชนบท
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 9 หมู่1 ตำบล หนองยายดา อำเภอ ทัพทัน จังหวัด อุทัยธานี 61120
28 เด็กชายสันต์ธร สวัสดีประเสริฐ พัทลุง จ.พัทลุง สีสันแห่งควมเป็นไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 หมู่3 ถนนอภัยปริรักษ์ ซอย11 ตำบล พญาขัน อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 93000
29 เด็กหญิงศุจีนันทน์ เวชนุเคราะห์ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร ศีล-สุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 4/1286 หมู่บ้านธนสิน ถ.นวมินทร์ 68 ซ.10 ตำบล คลองกุ่ม อำเภอ เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
30 สามเณรชาญชัย ติยะ ธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่ คนของวัด
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 2 ถนนล้านนา ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200
31 เด็กชายพิชญุตม์ แซ่ว่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี1 (ดอนสักผดุงวิทย์) จ.สุราษฎร์ธานี ความสุขสมบูรณ์บนแผ่นดินทอง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 80/3 หมู่6 ถนนดอนสักขนอม ตำบล ดอนสัก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84220
32 เด็กหญิงณัฏฐลิตา สุวรรณยั่งยืน นานาชาติการ์เด้น จ.กรุงเทพมหานคร เจริญเติบโต
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 275/4 ถนนพระราม3 ตำบล บางคอแหลม อำเภอ เขตบางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
33 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วจันทร์ทอง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช กำเนิดความสมบูรณ์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 76/29 ม.8 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
34 เด็กชายชณฤทธิ์ ชัยสุทธานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม ความสุขสันโดษ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 10 ถนนเทศบาลอาชาซอย8 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000
35 เด็กหญิงอารียา เพ็งทำ บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 จ.เลย วิถีแห่งความสุข บนแผ่นดินไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 85/17 บ้านทรัพย์ไพศาล ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130
36 เด็กหญิงสุนิศา ดอกไม้ บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 จ.เลย หญิงสาวผู้นำมาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 206/13 ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย 42130
37 เด็กหญิงสุพีรี เอกรัตนณัฐ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง จ.นนทบุรี ศิลปะความเป็นไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 189/75 หมู่ที่5 ตำบล บางขนุน อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130
38 เด็กชายนนทพัทธ์ นาแก้ว ราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ชีวิตในชีวิต
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 19 หมู่2 ตำบล สุรนารี อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
39 เด็กหญิงอรุณรัตน์ อยู่คง วัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร สุขสมครบครันชนบทในฝัน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: จรัญการ์เด้น คอนโด ตึกA ชั้น5 2/123 ซ.บางแวก64 ต.บางแวก เขตภาษีเจริญ จ. กรุงเทพมหานคร 10160
40 เด็กหญิงดากานดา จีนเจนพจน์ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร แรกนาขวัญ กำลังใจจากฟ้าสู่ประชาชนไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 79/105 หมู่4 หมูบ้านฟ้าปิยรมย์ ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
41 เด็กหญิงโศจิรัตน์ จ่าแก้ว บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พระสังกัจจายน์
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 232/35 ม.11 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
42 นายธีรดนย์ สาลัน ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพมหานคร เกื้อหนุนจุนเจือ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 481/55 ซอยลือชา ถนนพหลโยธิน ตำบล สามเสนใน อำเภอ เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
43 เด็กหญิงรัญชน์ เพชรพิเชฐเชียร อมาตยกุล จ.กรุงเทพมหานคร รักเงือก รักผืนป่า รักประเทศ
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 63 ซอยพหลโยธิน 48 แยก1 ตำบล อนุสาวรีย์ อำเภอ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
44 เด็กชายเตชทัต บัวบุศย์ อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ความสุข
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 19/17 ถนนนเรศวร ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
45 เด็กชายกรวิชญ์ พัดลม บ้านสวนศิลป์ลูกเจี๊ยบ จ.ตรัง ความสมบูรณ์ของป่า
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 81 หมู่5 ตำบล นาโยงใต้ อำเภอ เมืองตรัง จังหวัด ตรัง 92170
46 เด็กหญิงละมิ้นชุยเซน ล สตรีระนอง จ.ระนอง สมบูรณ์พูนสุขวิถีไทย
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 110 หมู่2 ตำบล บางนอน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000
47 เด็กหญิงพาดาวัน เลิศเลอพันธ์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ผืนน้ำ ผืนฟ้า ผืนดิน
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 8/9 ซอย อินทมาระ 12 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย ตำบล สามเสนใน อำเภอ เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400
48 เด็กชายพิชญ์เชษฐ์ จันทร์ติ๊บ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร เสน่ห์ใต้
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 300/54 ซอย4 แลนซิโอ ถนนเรียบคลองสอง ตำบล บางชัน อำเภอ เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10510
49 เด็กหญิงบุตรตรี สีสุดตา มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม จ.เลย เสียงเพลงแห่งธรรมชาติบนพื้นชายทุ่ง
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 4 หมู่10 ตำบล ปากชม อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย 42150
50 นางสาวประภัสภรณ์ ปภัสพลไพศาล สอนศิลปะเมืองศิลป์ จ.กรุงเทพมหานคร มหัศจรรย์ถิ่นสยาม
กรุณาตรวจสอบที่อยู่ ที่จัดส่ง: 9 ซอยบรมราชชนนี4 ตำบล บางบำหรุ อำเภอ เขตบางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700
**หมายเหตุ**  
      - ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมรับรางวัล และส่งเอกสารตอบรับ
      ภายในวันที่ 22 ต.ค. 2562
      - ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร และของรางวัลไปทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเข้ามารับรางวัลแต่อย่างใด รบกวนตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาที่ thanatip@nanmee.com ภายในวันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2562.