รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 3rd
รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 3rd
ผู้ชนะการประกวด โครงการ HORSE YOUNG WRITER ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล
ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2019
ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2019
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี จำนวน 110 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 3rd
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 3rd
ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกความสุข...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3

 News & Events All

» ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๔

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมส

» Horse Young Writer Awards 3rd

ขอเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "ความสุขของฉันใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพ

» รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 9th

ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดงชุดเดิมที่ส่งเข้าประกวด เพื่อมาแสดงในวันตัดสินจริง และให้ส่ง backing tra

» โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"

แจ้งขอเลื่อนวันประกาศผลเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงควา

» HORSE AWARD 14th

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร

ClipVideo

Video How to create labels
Labels size mm.  
A1 9x13 Download
A2 8x20 Download
A3 13x19 Download
A4 16x21 Download
A5 13x38 Download
A6 27x24 Download
A7 19x38 Download
A8 25x38 Download
A9 19x50 Download
A10 25x50 Download
Labels size mm.  
A11 28x55 Download
A12 34x79 Download
A13 38x50 Download
A14 50x50 Download
A15 50x80 Download
A16 50x100 Download
A17 80x105 Download
A18 20x149 Download
A19 37x102 Download
A20 150x200 Download

NAN MEE CO., LTD.


146 North Sathorn Rd.,
Silom, Bangrak
Bangkok 10500
Tel. : +66(2) 648 - 8000 (auto)
FAX.  : +66(2) 267 - 5890 - 3

 

We welcome and value your feedback about our services.