รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน
วันที่ 18 กรกฏาคม 2557

หมายเหตุ

1. ผู้ที่เข้ารอบ ให้เตรียมการแสดงสำหรับวันตัดสิน 1 ชุดการแสดง
2. กรุณาส่ง backing track สำหรับชุดการแสดงวันตัดสิน มาที่ บริษัท ก่อนวันตัดสิน 15 วัน

3. ตัดสินวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่ 8.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคาร บริษัท นานมี จำกัด

ประกาศเพิ่มเติม

           เนื่องด้วยผู้เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ ทางคณะกรรมการตัดสินจึงได้พิจารณาให้ผู้เข้าเข้ารอบในลำดับต่อไปซึ่งได้แก่
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  บดินทรเดชา  ในชุดการแสดงประเภทเล่านิทาน เข้าร่วมแข่งขันในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  #UPDATE:30/07/2557
 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ/ดาวน์โหลด ภาพบรรยากาศงาน การประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 4 ประจำปี ๒๕๕๗