ผลการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 3
วันที่ 18 สิงหาคม 2557