Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

โครงการประกวดวาดภาพ “ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

โครงการประกวดวาดภาพ “ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”

                กลุ่มบริษัทนานมี โดย ไพรัตน์ ฉันทะจินดา ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้ร่วมให้การสนับสนุนเทศบาลเมืองศรีราคา ในการจัดโครงการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว” ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี และเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้นำเสนอความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในแบบอิสระทางด้านศิลปะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมี อรวรรณ เมธาวรกุล เจ้าของร้านบัณฑิตเครื่องเขียน จังหวัดชลบุรี ,เพ็ญศรี แนะแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม และรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเข้าร่วมด้วยเมื่อเร็วๆนี้