Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

เทศกาลศิลปะน่าน (Nan Arts Festival) ครั้งที่ 3

วันที่ 12 มิถุนายน 2559

        
 
       กลุ่มบริษัทนานมี ได้นำผลิตภัณฑ์สีและอุปกรณ์ศิลปะ ได้แก่ สีตราม้า สีศิลปากรประดิษฐ์ และสีวิจิตรรงค์ เข้าร่วมงาน เทศกาลศิลปะน่าน (Nan Arts Festival) ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อเก๋ไก๋ “น่านเต๊อะ” ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน โดยมีแนวความคิดเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคนรักศิลปะ ให้ได้มีพื้นที่รังสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันผ่านกระบวนการทางศิลปะ และนำไปสู่พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก