Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

“มอบความสุขผ่านงานศิลป์...กับ สีตราม้า” ในศูนย์ผู้อพยพย้ายถิ่น

วันที่ 17 มิถุนายน 2559

        กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการ “มอบความสุขผ่านงานศิลป์...กับสีตราม้า” แก่เยาวชนกว่า 100 คน ในศูนย์ผู้อพยพย้ายถิ่น โดย คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี ได้เดินทางไปส่งมอบความสุขด้วยตัวเอง พร้อม อ.ชลิต นาคพะวัน ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเด็ก โดยมีบาทหลวงวิทยา ลัดลอย คุณพ่อเจ้าวัด และ สมโภชน์ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสความสุขในการอยู่ร่วมกัน รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผ่านการเรียนรู้ด้านศิลปะ ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพ ย้ายถิ่น วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร