Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ศิลปะครูสู่เยาวชนภาคใต้

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

                คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี ให้การสนับสนุน โครงการ “ศิลปะชี้ทางศิลป์ แด่ครู สู่เยาวชนภาคใต้” ซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และหอศิลป์คลังจัตุรัส โดย อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส และเพื่อนศิลปินร่วมกันจัดขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะแก่ครูสอนศิลปะใน 14 จังหวัดภาคใต้ อันจะนำไปเผยแพร่และเสริมสร้างเยาวชน ในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดด้านศิลปะอย่างรอบด้าน ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา