Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

นานมีสนับสนุนโครงการ YOUNG ARTISTS TALENT THAILAND

วันที่ 06 กรกฏาคม 2559

 

         กลุ่มบริษัทนานมี โดย คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้การสนับสนุนในการจัดการประกวดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศได้เข้าร่วมการอบรมในภาคทฤษฎีที่จังหวัดกำแพงเพชร และ 10 คนที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการนี้ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐ
อเมริการ่วมกับศิลปินแห่งชาติ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์พร้อมฝึกฝนทักษะด้านศิลปะให้เพิ่มพูน ทั้งนี้ได้มีงานนิทรรศการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน