Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

นานมีสนับสนุนศิลปะ เพื่อเยาวชนภาคใต้

วันที่ 12 กรกฏาคม 2559

 

     คุณปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี ให้การสนับสนุนโครงการ “ศิลปะสัญจร : Art Camp 2016” ซึ่ง มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ จัดขึ้นเพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา ด้านศิลปะ และส่วนหนึ่งมอบให้กับทางจังหวัดเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ที่ขาดแคลนโดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชน ณ หอศิลป์อันดามัน จ.กระบี่