Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๒

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

» ภาพบรรยากาศภายในงานและพิธีมอบรางวัลนิทรรศการรวมภาพผลงาน โครงการประกวดภาพวาด HORSE AWARD และ NANMEE FINE ARTS AWARD ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ คลิกที่นี่

» เชิญชมนิทรรศการรวมภาพผลงาน โครงการประกวดภาพวาด HORSE AWARD และ NANMEE FINE ARTS AWARD ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ คลิกที่นี่ 

โดยแบ่งเป็นกลุ่มและประเภทดังนี้

โครงการประกวด ภาพวาดเยาวชน


**หมายเหตุ**
- ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมรับรางวัล ในวันที่ 30 พ.ย. 2560
- ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร และของรางวัลไปทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเข้ามารับรางวัลแต่อย่างใด
- ผู้ที่ได้รับรางวัล รบกวนตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาที่ wichitrong@nanmee.com
ภายในวันอังคารที่ 21/11/60.