Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

กำหนดการ พิธีมอบถ้วยการแข่งทักษะภาษาจีน

วันที่ 24 สิงหาคม 2554

กำหนดการ พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันจันทร์ที่  12   กันยายน พ.ศ.2554  เวลา 13.30-15.30 น.

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
14.00 – 14.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน
14.10 - 14.20 น. ชมการแสดงระบำพัดจีน
14.20 - 14.30 น. คุณปรีญาณี  สุพุทธิพงศ์  (รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด) กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
14.30 – 14.50 น. ชมการแสดงของนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
14.50 – 15.00 น. คุณหญิงอารยา  พิบูลย์นครินทร์ (ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ชนะการประกวด
15.00 – 15.15 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15.15 – 15.30 น. ถ่ายภาพรวมกัน

 

กรุณาดาวน์โหลด จดหมายเชิญ และตอบรับจดหมายเชิญที่นี่ครับ