Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2554
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: Extend HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine art awards วันที่ 04 พฤศจิกายน 2554    เนื่องจากปัญหาอุทุกภัยน้ำท่วม ทำให้กิจกรรม โครงการประกวดภาพวาดเยาวชน และโครงการผลงานจิตรกรรม ได้เลื่อนเวลาปิดรับผลงาน
» ชื่อกิจกรรม: แจ้งประกาศผลการประกวดวาดภาพครงการประกวด HORSE อะวอร์ด และ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด วันที่ 06 ธันวาคม 2554    โครงการประกวด HORSE อะวอร์ด และ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด จะประกาศผลในวันที่ 12 ธันวาคม 2554 นี้
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศแจ้งกำหนดการรับผลงานคืน วันที่ 09 ธันวาคม 2554    กำหนดการรับผลงานคืน สำหรับท่านเจ้าของผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆและมีความประสงค์จะรับผลงานคืน สามารถติดต่อรับคืนได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท นานมี จำกัด
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลและภาพถ่ายผู้รับรางวัล วันที่ 12 ธันวาคม 2554    รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  กิจกรรมทั้งหมด 24 กิจกรรม : 3 หน้า