Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

หมวดหมู่: นานมีปั่นสุข
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: Workshop ลวดลายอารมณ์ดี by LOLAY วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555    หลากลวดลาย หลายความรู้สึก ผ่านงานศิลป์ อารมณ์ดี สไตล์โลเล
» ชื่อกิจกรรม: มอบความรักผ่านงานศิลป์...กับสีตราม้า วันที่ 28 มกราคม 2556    บริษัท นานมี จำกัด จัดกิจกรรม “มอบความรักผ่านงานศิลป์…กับสีตราม้า” ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
» ชื่อกิจกรรม: Workshop นวัตกรรมการลากและระบายสี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556    นวัตกรรมการลากและระบาย รูปแบบใหม่ของกิจกรรมเส้นและสี โดย อ.อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม)
» ชื่อกิจกรรม: นิทรรศการหนังสือและวัฒนธรรมจีน 2013 วันที่ 05 เมษายน 2556    โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วย
» ชื่อกิจกรรม: ประกวดวาดภาพชิงรางวัลกับดินสอสีไม้ ตราม้า ครั้งที่ 2 วันที่ 10 เมษายน 2556    ประกวดวาดภา่พชิงรางวัลกับดินสอสีไม้ ตราม้า รางวัลไอเดียสร้างสรรค์จากพี่ม้า ยอดเยี่ยม ipad mini จำนวน 12 รางวัล และชมเชย ชุดเครื่องตราม้าและหนังสือนิทานจำนวน 300 รางวัล
» ชื่อกิจกรรม: บริษัท นานมี จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP Champion 2013 วันที่ 06 พฤษภาคม 2556    กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบรางวัลให้กับ บริษัท นานมี จำกัด ด้านเครื่องหมายการค้า ที่ประสบความสำเร็จในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ IP CHAMPION
» ชื่อกิจกรรม: Workshop สีสัน การลากและระบาย โดย อ.อารี สุทธิพันธุ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556    กิจกรรมรูปแบบใหม่ โดยไม่ยึดติดกับพู่กันในการสร้างงานศิลปะ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ปรับใช้ในแบบของตัวเองอย่างสนุกและมีความสุข โดย อ.อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม)
» ชื่อกิจกรรม: “สีศิลปากร สีของคนไทย เพื่อคนไทย” วันที่ 26 กันยายน 2557    พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในข้อมูลและเครื่องหมายการค้าสีศิลปากรประดิษฐ์ และ สีวิจิตรรงค์ พร้อมชมนิทรรศการแสดงภาพผลงานโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปิน 12 ท่าน
» ชื่อกิจกรรม: Workshop ความสุขจาก สีสัน สร้างสรรค์ อ.อารี สุทธิพันธุ์ วันที่ 01 สิงหาคม 2556    นวัตกรรมการลาก และระบาย กิจกรรมสร้างสรรค์จากสื่อวัสดุง่ายๆใกล้ตัว สอดคล้องกับแนวคิดการระบายสีรูปแบบใหม่ สร้างความสุขในแบบคุณ โดย อ.อารี สุทธิพันธุ์
» ชื่อกิจกรรม: ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา วันที่ 03 ตุลาคม 2556    ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ เจ้ามะเร็งร้ายไปให้พ้น! ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ณ เวทีเอเทรียม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  กิจกรรมทั้งหมด 67 กิจกรรม : 6 หน้า