บริษัท นานมี จำกัด

1. ตำแหน่ง:学院院长与学院经理 (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:15/01/2018  
2. ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บรรณาธิการภาษาจีน (สำนักพิมพ์ทองเกษม)  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:15/01/2018  
3. ตำแหน่ง:พนักงานขับรถ6ล้อ ด่วนมาก !!  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:15/01/2018  
4. ตำแหน่ง:Chinese Teacher  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:15/01/2018  
5. ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน  หน่วยงาน:บริษัท นานมี จำกัด  วันประกาศ:11/01/2018