ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงฐานิต ชั่งวงศ์ บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว ซ้อมรำ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงอุรสญา ชะเอมโอษฐ คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ครอบครัวสีขาว
2 เด็กหญิงกันยาภรณ์ แก่นท้าว อนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย ไปวัดทำบุญ
3 เด็กชายปริญ โธมัส เสพย์ธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม ผลไม้เต็มต้น
4 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธุมา บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี บ้านเราแสนสุขใจ
5 เด็กหญิงศุภรวีร์ โชติวรอานนท์ น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน หมู่บ้านมีสุข
6 เด็กหญิงวรพิชชา พวงประโคน อนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี ป้อนอ้อย
7 เด็กหญิงสุภาวิตา สุปินะ น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน บ้านแห่งความสุข
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายทินกร ปินะกาสัง บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว บ่อปลามอบความสุข
2 เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วธิ เอเดนเนอสเซอรี่ จ.หนองบัวลำภู นั่งทานข้าวนในสวน
3 เด็กหญิงญาดา ชิณะวงศ์ ศรีเสริมกสิกร (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน ความสุขของหนู
4 เด็กชายกฤตนัน ไชยเพีย บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี มหานคร มหาความสุข
5 เด็กหญิงกฤตยา มหาพาณิช ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน (บ้านทวดทอง) จ.นครศรีธรรมราช วาดความอิ่มเอิบ
6 เด็กหญิงธัญญ์ธิชา ธรรมารัตน์ นานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ จ.กรุงเทพมหานคร อิ่มสีสันในวันสวนสวย
7 เด็กหญิงอภินันทนี รุ่งสุริยากรณ์ เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ จ.ชลบุรี ครอบครัวช้างในป่าแสนสุข
8 เด็กชายภูมิภักดี พลอยน้อย วินเซ็นต์ แกลเลอรี่ จ.กาฬสินธุ์ บุญผะเหวด
9 เด็กหญิงศุวิชญา โชติวรอานนท์ น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน ฝัน
10 เด็กชายธนาคิม โคกล่ามแขก บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว ต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านผม
11 เด็กหญิงจีระณัฐท์ ปันทวี คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ เลี้ยงหมา
12 เด็กหญิงณัฐภัสสร อนันต์ธนารัฐ ดนตรียามาฮ่า ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร บ้านสัตว์
13 เด็กหญิงธารารัตน์ ไชยประยา บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี เขาใหญ่-ต้นไม้สูง
14 เด็กหญิงณิชาภัทร ช้างโชติ นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม สุขสันต์วันเกิด
15 เด็กหญิงปัทมาภรณ์ พลพาหะ อนุบาลกิติยา (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม ยามเช้า
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กหญิงธนัญชนก จิบทอง สกุลศึกษา (นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา เทศกาลแห่งความสุข
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กหญิงมาลัยวัลย์ ศิริทาเม็ง บ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น บุญบั้งไฟ
2 เด็กหญิงชญานิศ ครัวกระโทก อนุบาลวัดพระโต จ.ศรีสะเกษ ปล่อยนก
3 เด็กหญิงอิงธารา ทิพยมณฑล ดนตรียามาฮ่า ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งความสุข
4 เด็กชายทยากร มัธยม อนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย เวียนเทียน
5 เด็กหญิงอรุณศิริ บุญตุ้ย คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ หลับฝันดี
6 เด็กชายอดิเทพ คะถาเนปะ บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว นักดนตรีร็อค
7 เด็กชายกฤติธี แอ่นสาว สารสาสน์วิเทศน์เชียงใหม่ (ร.ร.สอนศิลปะ Art is me) จ.เชียงใหม่ บ้านสุขใจกับความอิ่มเอิบ
8 เด็กหญิงนภัสนันท์ รักษ์ทอง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ตลาดเต็มไปด้วยความสุข
9 เด็กหญิงวรัทยา วงค์จรุเดชะ มารีวิทย์สัตหีบ จ.ชลบุรี เจ้าหญิงสายรุ้ง
10 เด็กหญิงลภัสรดา สังขวิเชียร น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน บ้านสวน
11 เด็กหญิงนิชาภา พิชัยกาล บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี อุดมสุข
12 เด็กหญิงณิชา นันตา น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน สมบูรณ์ อิ่มเอิบ
13 เด็กหญิงรดา เรเกนณ์วูล์ฟ วัฒนาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร วันคริสต์มาส
14 เด็กหญิงนิตา นันตา น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน วัด
15 เด็กหญิงศุภิสรา จันทะสุวรรณ อนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย ลอยกระทง
16 เด็กหญิงณิชา ไชยโย น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน ต้นไม้ของหนู ดอกไม้ของหนู
17 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ไชยสิทธิ์ บวรรัตนศาสตร์ จ.ระยอง เมืองไทยอุดมสมบูรณ์
18 เด็กหญิงพิมพ์นารา กณิกนันต์ นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม ตลาดนัดสายรุ้ง
19 เด็กชายรราริศ มงคุณ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร ปันสุขใต้ทางด่วน
20 เด็กชายณฐภัทร กันทะวงศ์ ศรีเสริมกสิกร (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน สวนสนุกสุดหรรษา
21 เด็กชายภทรธร อนันตะแวง สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม พืชพรรณธัญญาหาร
22 เด็กชายณวัฒน์ มหาวินิจฉัยมนตรี บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ จ.กรุงเทพมหานคร ชีวิตบนนโลกที่มีแต่ความสุข
23 เด็กชายอธิณัฐฐ์ อัตถไพศาล Kaset Art Studio จ.สุราษฎร์ธานี ไหว้พระทำบุญ
24 เด็กหญิงกัญญ์ฐญาณ์ อินทรสุวรรณ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน (บ้านทวดทอง) จ.นครศรีธรรมราช รำไทย
25 เด็กหญิงชญาดา สอดสี บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี อาบน้ำให้เจ้าหมอก
26 เด็กหญิงภคพร โกสะโยทิน อนุบาลวัดพระโต จ.ศรีสะเกษ ใต้ร่มบารมี
27 เด็กหญิงศุภสุตา ผสารพจน์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน (บ้านทวดทอง) จ.นครศรีธรรมราช จิตอาสา ปลูกป่า
28 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม ความอิ่มเอิบในชนบท
29 เด็กหญิงสายรุ้ง ไพรโสภา วัดบ้านกล้วย สระบุรี จ.สระบุรี อิ่มเอิบ
30 เด็กหญิงณิชารัศน์ ตันติโกมลศิลป์ เขียนสี Art and Studio จ.กรุงเทพมหานคร ดินแดนแห่งพุทธ
31 เด็กหญิงยูเรนัส รุ่งสาย มารีวิทย์สัตหีบ จ.ชลบุรี เมืองเปี่ยมสุข
32 เด็กหญิงเบญญาภา อัศวสุคนธ์ อนุบาลวารี จ.เชียงใหม่ I love flower
33 เด็กหญิงปารีณา เพื่อไทย อนุบาลดารณีท่าบ่อ จ.หนองคาย เส้นศิลป์ ศิลปินน้อยสุขใจ
34 เด็กหญิงกษิรา มิเชล เสพย์ธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม ช้างน้อย
35 เด็กหญิงณปภัท ดิลกวิลาส วัฒนาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ลอยกระทง
36 เด็กชายปกติ์ ลาชโรจน์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช บุญสารท เดือนสิบ
37 เด็กหญิงณิชารีย์ จุมปา น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน ความฝันของเด็กไทย
38 เด็กหญิงแพรวชญาน์ เพิ่มทรัพย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพมหานคร ความสุขท่ามกลางธรรมชาติ
39 เด็กชายทัพพ์ปวีณ์ พัฒนะปราชญ์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน (บ้านทวดทอง) จ.นครศรีธรรมราช วันลอยกระทง
40 เด็กหญิงศดานันท์ เชื้อโชติ อนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี ปลูกป่า
41 เด็กชายอภินันท์ สอนจินดา ชุมชนบ้านวังจันทน์ จ.ระยอง รถไฟฟ้าสายสีเขียว
42 เด็กหญิงจันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์ โชคชัย รังสิต จ.ปทุมธานี My Farm
43 เด็กชายชยพล ชัยวิชญชาติ Kaset Art Studio จ.สุราษฎร์ธานี บ้านแห่งความสุข
44 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญลาภ บ้านเด็กศิลป์ จ.สมุทรปราการ เป็นสุข
45 เด็กหญิงเกียรติยาอาราเบลลา สแตนโฮป Kaset Art Studio จ.สุราษฎร์ธานี ดนตรีสร้างสุข
46 เด็กชายฌาน จิวานุพันธ์ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ในป่า
47 เด็กหญิงกฤติญา จิรสินปกรณ์ วัฒนาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร วันคริสต์มาส
48 เด็กชายภูมิพัฒน์ ศรีทองจ้อย วัดยอดพระพิมล จ.นนทบุรี ความสุขในชุมชนของเรา
49 เด็กหญิงพิณไพเราะ จุนวีระนงค์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม จ.กรุงเทพมหานคร บ้านน้อยในป่าใหญ่
50 เด็กหญิงณัชชา ณ ลำพูน สาธิตพัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร ความสุขความฝันของฉัน และเพื่อนในบึงบรเพ็ด
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายเจษฎา ทองบรรหา วัดบ้านกล้วย สระบุรี จ.สระบุรี ความอิ่มเอิบจากสวรรค์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงวาณิชการ ใหม่อารินทร์ คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่ ชุมชนในฝัน
2 เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์ แย้มวิทยการ จ.ราชบุรี ความสุขทางใจ
3 เด็กชายกษิดิศ สอนนวมเสนาะ Party Art Gallery จ.กรุงเทพมหานคร ความผูกพันธ์ของธรรมชาติมนุษย์ สัตว์และความสมบูรณ์
4 เด็กชายวิษณุศาสตร์ วลัญไชย เขียนสี Art and Studio จ.กรุงเทพมหานคร ทำบุญ
5 เด็กหญิงอนุรดี ดอนชัยรัตน์ น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน อิ่มเอิบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงจิรัชยา ดวงตา น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน รถแห่งความสมบูรณ์
2 เด็กหญิงศศิญดา ยาใจ น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน ความสุข
3 เด็กหญิงภัทรภร นิลวรรณาภา อนุบาลกิติยา (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม แผ่นดินสีทอง
4 เด็กชายดุษฎี พลเรือง วัดบ้านกล้วย สระบุรี จ.สระบุรี อิ่มเอิบ จากรักของแม่
5 เด็กชายอดิเทพ มณีโชติ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช พลังจิตอาสา
6 เด็กหญิงอันญา วัจฉละญาณ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อินเตอร์) จ.กรุงเทพมหานคร One morning in spring
7 เด็กหญิงภัทรภา สราญรมย์ บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี สีสันในงานบุญ
8 เด็กหญิงบุญยกร สุขก้อน วัดแจ้ง จ.สุราษฎร์ธานี Happiest
9 เด็กชายปภาวิชญ์ จันทร์อ่อน บ้านนาทวี จ.สงขลา จิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
10 เด็กหญิงปวริศา ไกลถิ่น น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน ความรักที่อิ่มเอิบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กหญิงธนัชชา พัฒนเสรี Kids for Art จ.ชลบุรี แสงสว่างไม่ห่างกัน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กหญิงภชรดา อินทร์พรหม พระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.กรุงเทพมหานคร สำรับอิ่มสุข
2 เด็กหญิงพิมพ์มาดา จุนวีระนงค์ Australian International School Bangkok จ.กรุงเทพมหานคร คำอวยพรของนางฟ้าอิ่มเอิบ
3 เด็กหญิงปวริศา อิษฎาธิคม พระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.กรุงเทพมหานคร ความยั่งยืน
4 เด็กหญิงกันตา ณ ลำพูน สาธิตพัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร ทุ่งนายาย ในความทรงจำ
5 เด็กหญิงรฐา เสกโฆษิตกุล ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร เที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวในวันหยุด
6 เด็กหญิงสมิตานัน สมบุญโต เมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ จ.ชลบุรี ธรรมชาติอันแสนสุข
7 เด็กหญิงวิภาดา เชาว์วรวิญญู ร่วมฤดีวิเทศศึกษาราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี The Best Trip
8 เด็กหญิงอารีรดา ช่วยนา พระยาประเสริฐสุนทราศรัย จ.กรุงเทพมหานคร วันสงกรานต์สุดหรรษา
9 เด็กหญิงชนม์พรรษ์ษา งึ้มนันใจ น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน สะพานแห่งความสุข
10 เด็กชายพชรพล ค่ายชัยภูมิ อนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย หมู่บ้านแสนสุข
11 เด็กชายสุริยา ประทุมวัน บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว งานวัด
12 เด็กชายอัษฎาวุธ ธงอาษา บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว อิ่มเอิบ
13 เด็กชายนัทธ์นิรันดร์ เหลาพนัสสัก อมาตยกุล จ.กรุงเทพมหานคร แสงตะวันจากฟากฟ้า
14 เด็กชายอาทิตย์ พงษ์ทอง บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว ปลูกป่าสุขใจ
15 เด็กชายแสงชัย โพธิลา วัดรวก(กรุงเทพฯ) จ.กรุงเทพมหานคร เรือไฟยามค่ำคืน
16 เด็กชายธนัช ลิขิตรุ่งเรือง บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ จ.กรุงเทพมหานคร วิถีไทย วิถีธรรม
17 เด็กชายภานุพันธ์ แสนทำพล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ ตำนานแห่งสายน้ำ ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลก
18 เด็กชายภพธนภณ ยาใจ น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน บ้านเราอุดมสมบูรณ์
19 เด็กชายศดานันท์ เทียนกระโทก ชุมชนบ้านเสิงสาง จ.นครราชสีมา วิถีชีวิต
20 เด็กหญิงพบรัตน์ โพธิศิริ วัฒนาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร นกหน้าบ้าน
21 เด็กหญิงอชิรญา อัตถศาสตร์ วิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ วิถีไทย อิ่มใจ อิ่มสุข
22 เด็กหญิงธาราทิพย์ เตระไชย ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน (บ้านทวดทอง) จ.นครศรีธรรมราช ป่ากับเมือง
23 เด็กหญิงชลธิชา ปิตตาทะสา บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว บริจาคโลหิตให้แก่ผู้คน
24 เด็กหญิงอรุณพร นิลจันทร์ บ้านหนองขาหยั่ง จ.ฉะเชิงเทรา บ้านอิ่มเอิบ
25 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เจริญชัยไพศาล ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ตลาดบ้านฉัน
26 เด็กหญิงปพิชญา อำท้าว บ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น ความสุขในท้องนา
27 เด็กหญิงจิตตราภา จันทะโพรี อนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย กรีดยาง
28 เด็กหญิงภิรมณ แก้วกาญจน์วิเศษ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ป่าคือบ้าน
29 เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ปิตตาทะสา บ้านไทยสามัคคี(สระแก้ว) จ.สระแก้ว เมืองเด็กๆกับธรรมชาติบริสุทธิ์
30 เด็กหญิงธัญพิชชา คชเสนีย์ อนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี นั่งวิปัสสนา
31 เด็กหญิงฐาปนี สพานทอง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน (บ้านทวดทอง) จ.นครศรีธรรมราช รวงแขกเกี่ยวข้าว
32 เด็กชายกลย์ทิส ทรงกิจวรกุล Kaset Art Studio จ.สุราษฎร์ธานี ผีตาโขน
33 เด็กหญิงธนัชพร ชูทอง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรม
34 เด็กหญิงณัฐวดี มีเกาะ บ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น ต้นไม้ของพ่อ
35 เด็กชายคฤณน์ รัตนรัตน์ บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แห่นาค
36 เด็กหญิงณภัทร แก้วประเสริฐ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช เวียนเทียน
37 เด็กชายนัทธกรณ์ ศรีพะลาน เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ จ.อุดรธานี อิ่มเอิบ
38 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญขำ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน (บ้านทวดทอง) จ.นครศรีธรรมราช สีสันกับธรรมชาติ
39 เด็กหญิงวิภาดา แซ่เจน บ้านนาทวี จ.สงขลา อิ่มเอิบใจ ด้วยพระบารมี
40 เด็กหญิงณฐมณฑ์ เลิศเลอพันธ์ เขียนสี Art and Studio จ.กรุงเทพมหานคร ทำสิ่งที่ชอบจะอิ่มไปด้วยความสุข
41 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แสงเพ็ญอ่อน น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน ว่าว
42 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีษร บ้านเด็กวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สุข สงบ อิ่มเอิบ
43 เด็กหญิงลักษณ์นารา พิพัฒน์ผล ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช สวนน้ำในวันหยุด
44 เด็กหญิงปิ่นชนก คล้ายสมบูรณ์ บ้านเด็กศิลป์ จ.สมุทรปราการ รอยยิ้มบนคราบน้ำตาล
45 เด็กหญิงวิภาดา ปัญญาอารักษ์ ชุมชนบ้านท่าสองยาง จ.ตาก ป่ากับชีวิต
46 เด็กหญิงศุภน์พัชยาค์ เชี่ยวชาญชูกุล นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม (แม่+น้อง)+ฉัน=ความสุข
47 เด็กหญิงปุณิกา สุวรรณโคตร บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี สีสันทะเลไทย
48 เด็กหญิงวิชุดา เจริญพนาศรี ชุมชนบ้านท่าสองยาง จ.ตาก ธรรมชาติบ้านฉัน
49 เด็กชายอาชวิน มุกดาม่วง บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี อุดมสุข
50 เด็กหญิงธิดารัตน์ วิลาศลัด ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน (บ้านทวดทอง) จ.นครศรีธรรมราช อิ่มเอิบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงมนัชชา กลิ่นหอม สมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี อิ่มเอิบใจไทยรักกัน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายสรยุทธ พากเพียร โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง สิ่งที่เปี่ยมล้นไปด้วยความปลื้มปิติ
2 นายศิวัช เลิศชัยสุวรรณ นครสวรรค์ (ศิลปะเด็กน่าน) จ.นครสวรรค์ อิ่มเอิบ
3 เด็กชายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ บ้านศิลปะ จ.อุดรธานี ยิ้ม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงอรชพร จงสุข วิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ อิ่มบุญ อิ่มใจ
2 นายเจษฎา นิกรสุข บ้านวังแท่น(เลย) จ.เลย ผู้สาว หมายเลข1
3 เด็กหญิงณัฐนันท์ จิตอารีย์ สตรีศรีน่าน (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน สุขใดไหนเล่าเท่ากระท่อมปลายนา
4 เด็กหญิงนภัสสร ศักดาพิสุทธิ์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช อาหารใต้บ้านเรา
5 เด็กชายพู่กัน สร่องศรี สารวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร สีสันแห่งความสุข
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กหญิงชุติภา ไพบูลย์กาญจนะ บ้านเลโคะ จ.แม่ฮ่องสอน รอยยิ้ม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กชายกมลภพ สหยืนยง ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร อิ่มเอิบความสุขในธรรมชาติเรียนรู้เพื่อรักษา
2 เด็กหญิงปริมณัฐชา นาคมณี มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จ.กรุงเทพมหานคร มุมที่ชอบกับสิ่งที่รัก
3 นายสรายุทธ สรรพคง น้ำรอบวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี เล่นกับพี่น้อง
4 เด็กหญิงพิชชาภา เสวกวงศ์พระ ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ฟื้นเต่า ฟื้นความสุข
5 เด็กหญิงศุภิสรา ผสารพจน์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช อิ่มเอิบความเป็นไทย
6 เด็กชายณัฐพล เณรธรณี นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพลิดเพลินในสระบัว
7 เด็กหญิงปสุตา ศิริพันธ์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อิ่มสุข
8 เด็กหญิงสุพิชฌาณ์ หาญวิริยะฤทธา มัธยมปัญญารัตน์ จ.กรุงเทพมหานคร เบิกบานรื่นเริงใจ
9 เด็กหญิงปณิตา โชติรัส ทัพทันอนุสรณ์ จ.อุทัยธานี ขนมโปรดฝีมือคุณยาย
10 เด็กหญิงภัทรวดี พรมพิลา ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เมื่อฉันมีความสุข
11 นางสาวพัชรพร เพชรเกตุ บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อิ่มบุญ
12 เด็กชายศิลา สินันตา ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน สุขล้นคือคนไทย
13 เด็กชายฐปนวัฒน์ ปัญญาแก้ว วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จ.เชียงใหม่ การอยู่แบบชาวประมง
14 เด็กหญิงปวีกรณ์ รอดบัวทอง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน (บ้านทวดทอง) จ.นครศรีธรรมราช อิ่มเอิบกับความอุดมสมบูรณ์2
15 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยธร ตรึงธวัชชัย วารีเชียงใหม่ (ร.ร.สอนศิลปะอาร์ตอิสมี) จ.เชียงใหม่ ความสุขของฉันกับสยามเมืองยิ้ม
16 เด็กหญิงอนัญญา โอชาวัฒน์ เขียนสี Art and Studio จ.กรุงเทพมหานคร อิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้อง
17 เด็กหญิงศิริกุลวดี ประเสริฐวิทย์ บ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ จ.กรุงเทพมหานคร อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มเอิบ
18 เด็กชายชณฤทธิ์ ชัยสุทธานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม อีสาน
19 เด็กชายวัชระ ทองสงคราม สมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี อิ่มอุ่นอิ่มเอิบ
20 เด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม บรรยากาศแห่งความสุข
21 นางสาวสุพรรษา โพธิ์นวล เทศบาล3 ประชายินดี จ.ราชบุรี วิถีชีวาของชาติเรา
22 เด็กหญิงสุพิชญา ทิพยชิต เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี รื่นเริง
23 เด็กหญิงปลายฟ้า คีรีมาศผดุง บ้านเลโคะ จ.แม่ฮ่องสอน กินข้าวในนา
24 เด็กชายทินภัทร สุนันธไชย ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ลูกอีสานเข้านา
25 เด็กชายทนิตสร รัตนรัตน์ บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อิ่มเอมเปรมฤดี
26 เด็กหญิงวิภาลักษณ์ กองบุญมา บางกอกพัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร ความฝัน
27 เด็กชายพรปิยะ ศุกระศร บ้านสัตหีบ จ.ชลบุรี สุขใจที่ได้วาด(ช้าง,มังกร,พญานาค)
28 เด็กชายณฐพฤทธ์ กวมทรัพย์ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แม่นม
29 นางสาววัชรีวรรณ สงวนสินธ์ สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต โรงทานพระราชทาน
30 เด็กชายศรีไม้ เฉลิมมุข อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง ความทรงจำที่คุ้นเคย
31 เด็กหญิงกินรี จีโน บ้านสันป่าสัก จ.เชียงใหม่ อิ่มเอิบภูมิใจ วัฒนธรรมไทยงดงาม
32 เด็กหญิงรชกร โลหะพรหม ราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ สะพานแห่งฝั่งฝัน
33 เด็กหญิงพิชญ์สินี โล่ห์ติวิกุล หอพระ จ.เชียงใหม่ อิ่มเอิบ วิถีล้านนา
34 เด็กชายปุณณสิน ค้าทันเจริญ จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร อิ่มเอิบใจ ใต้หลักธรรม
35 เด็กหญิงปิยธิดา ทัศรี ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร ซ่อมแซมวัด รักษ์วัฒนธรรมใต้ร่มจักรีวงศ์
36 เด็กชายทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต อิ่มเอิบใจในสวนยาง
37 เด็กหญิงกชกร โชคชัย กาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อิ่มเอิบ
38 เด็กหญิงกุญธิยาดา คำบุตดา ราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ไร้สิ่งเจือปน
39 เด็กชายปรัศก์ ฤทธาภิรมย์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พหุภาษา จ.ชลบุรี สายธารวัฒนธรรมไทย
40 เด็กหญิงดาราได จงจิระ เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต เมืองไทยงดงาม
41 เด็กหญิงภัทรภร ธนัทวรวาณิชกุล น่านคริสเตียนศึกษา (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน อิ่มเอิบ เติบโต
42 นางสาวสราสิณีย์ รัตนคช ทุ่งสงวิทยา จ.นครศรีธรรมราช จิตอาสา
43 เด็กหญิงทิฆัมพร ขวัญเนตร สามเงาวิทยาคม จ.ตาก สิบห้าค่ำเดือนสิบสอง
44 เด็กชายภรันยู เพชรธรรมรส ดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ความสุขของฉันนั้นยิ่งใหญ่
45 เด็กหญิงกันต์ฤทัย โภคินปรมัตถ์ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร ความคิดจิตนาการความสุขวันครู
46 เด็กหญิงนิษฐกานต์ กองบุญมา บางกอกพัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร อิ่มเอมใจ
47 เด็กชายชวิน บริเวณไพศาล สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร อัตลักษณ์ไทยใจเปี่ยมสุข
48 เด็กชายศุภกร ปัญญาสงค์ วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ลพบุรี อิ่มเอิบใจใต้ร่มพระบารมี
49 เด็กชายวัณณุวรรธน์ ชัยนภาศักดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร มุมหนึ่งของความสุขในเมืองหลวง 1
50 เด็กชายธนากร เสร็จกิจ น้ำรอบวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี อิ่มอุ่น
**หมายเหตุ**  
   - ผู้ได้รับรางวัลทุกคนต้องทำการยืนยันการรับรางวัลผ่าน QR Code หรือคลิกที่ "ยืนยันการรับรางวัล" หน้าตรวจสอบรายชื่อ
   - ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/พิเศษมิตรภาพไทย-จีน/สนับสนุนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เมื่อทราบวันจัดพิธีมอบรางวัล
   - ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร และของรางวัลไปทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเข้ามารับรางวัลแต่อย่างใด