» ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ

เชิญลงทะเบียน

     ทางบริษัท นานมีี จำกัด มีความประสงค์ต้องการส่งข่าวสารให้ตรงกับความต้องการของท่าน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆ แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา คุณครูและโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลข้างต้นจะช่วยให้ทางเราสามารถจัดส่งเอกสารโครงการ ใบสมัคร สินค้าตัวอย่าง สินค้าทดลองใช้างาน ไปให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว

Can't read the image? click here to refresh