ศิลปากร ประดิษฐ์

สีสำหรับศิลปะ โดยศิลปิน สมดังความตั้งใจ เป็น ศิลปิน

สีศิลปากร ประกอบด้วยกลุ่มสีอะคริลิค สีน้ำมัน และสีน้ำ เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาสร้าง-สรรค์ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของไทย ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2486 โดยประติมากรชาวอิตาเลียนชื่อ Corrado Feroci หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ริเริ่ม
ก่อตั้งคณะจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นคณะแรก

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะวางรากฐานการศึกษาศิลปะทั้งทางตะวันออกและตะวันตกให้เป็นหลักสูตรตามมาตรฐานสากล 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาและขยายองค์ความรู้แตกแขนงไปสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่บ่มเพาะศิลปินเอก ประดับวงการศิลปะของประเทศไทยไว้มากที่สุด

สีศิลปากร คือความสำเร็จครั้งสำคัญของ "โครงการผลิตสีคุณภาพ ราคาประหยัด และปลอดสารพิษ สำหรับงานศิลปะ" ที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางศิลปะและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยความร่วมมือและคำแนะนำที่มีค่ายิ่งจากเหล่าศิลปินชั้นนำระดับชาติในการทดสอบใช้สี ซึ่งหลายท่านล้วนเป็นผลิตผลจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร

สีศิลปากรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตเฉดสีให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนเหล่า ศิลปินในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และขยายจินตนาการของงานประดิษฐ์ทั้งทางตะวันออกและ ตะวันตกให้เป็นไปได้จริงมากยิ่งขึ้น

จากความต้องการของผู้ใช้สีที่แตกต่างกัน สีศิลปากรได้แบ่งกลุ่มสีเป็น 2 ระดับ คือ

"ศิลปากรประดิษฐ์" และ "วิจิตรรงค์" ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วย สีอะคริลิค สีน้ำมัน และสีน้ำ โดย "ศิลปากรประดิษฐ์" เป็นสีคุณภาพดี ราคาประหยัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาศิลปะ นักวาดรูป และศิลปินทั่วไป "วิจิตรรงค์" เป็นกลุ่มสีอีกระดับหนึ่ง สำหรับผู้ต้องการสีที่มีคุณภาพมากขึ้น มีความเข้มข้นของเม็ดสีที่สูงกว่า และมีเฉดสีพิเศษที่หลากหลาย

จากความร่วมมือกับ บริษัท เอส. ซี. อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตสื่อศิลปะชั้นนำของไทย โครงการสีศิลปากรยังได้สานต่อความสำเร็จสู่การผลิตสีที่ได้มาตรฐานสำหรับศิลปินทั่วโลก ด้วยคุณภาพสีที่ดียิ่งขึ้น พัฒนาเฉดสีให้หลากหลายมากขึ้น ในราคาที่คุ้มค่า

เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับคำแนะนำของท่าน เพื่อร่วมกันรังสรรค์สีศิลปากรให้เป็น “สีสำหรับศิลปะ โดยศิลปิน” สมดังความตั้งใจ เป็น ศิลปิน