Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

หมวดหมู่: มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "คุณธรรม...สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร" วันที่ 27 พฤษภาคม 2567    ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "คุณธรรม...สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2020 วันที่ 09 ธันวาคม 2563    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี จำนวน 110 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต"
» ชื่อกิจกรรม: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต" วันที่ 05 สิงหาคม 2563    ขอเลื่อนประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต"
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2019 วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี จำนวน 110 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"
» ชื่อกิจกรรม: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" วันที่ 11 กรกฏาคม 2562    แจ้งขอเลื่อนวันประกาศผลเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2018 วันที่ 15 ตุลาคม 2561    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"
» ชื่อกิจกรรม: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" วันที่ 11 สิงหาคม 2561    ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2017 วันที่ 10 สิงหาคม 2560    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จาก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙"
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) วันที่ 01 กันยายน 2552    สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี)
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 27 กันยายน 2553    กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม(นานมี)ประจำปีการศึกษา 2553
  กิจกรรมทั้งหมด 22 กิจกรรม : 1 หน้า