Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ข่าวสารและกิจกรรม นานมี
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: ประกาศแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวง วันที่ 11 มกราคม 2567    ประกาศแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวง
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๕ วันที่ 30 มกราคม 2564    รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 4th วันที่ 30 ธันวาคม 2563    ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกความสุข...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2020 วันที่ 09 ธันวาคม 2563    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี จำนวน 110 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต"
» ชื่อกิจกรรม: HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๕ วันที่ 24 สิงหาคม 2563    ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๕ หัวข้อโครงการ "อิ่มเอิบ"
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 10th วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563    ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดงชุดเดิมที่ส่งเข้าประกวด เพื่อมาแสดงในวันตัดสินจริง และให้ส่ง backing track(ถ้ามี) สำหรับการแสดงมาที่บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
» ชื่อกิจกรรม: NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ ๑๕ วันที่ 24 สิงหาคม 2563    ประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๕ หัวข้อโครงการ "อิ่มเอิบ"
» ชื่อกิจกรรม: ประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 10 "เล่า...ท่อง...ร้อง" วันที่ 10 กรกฏาคม 2563    เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาโชว์ทักษะภาษาจีน จะเลือกเล่านิทาน ท่องกลอน หรือร้องเพลงจีน 1 อย่าง จะมาแบบ “กลุ่ม” (ไม่เกิน 5 คน) หรือใครจะมาแบบ “เดี่ยว” ก็ได้ ส่งคลิปการแสดง(ไม่เกิน 5 นาที)
» ชื่อกิจกรรม: Horse Young Writer Awards 4th วันที่ 07 กรกฏาคม 2563    ขอเชิญน้องๆระดับประถม ๑-๖ และมัธยม ๑-๓ ร่วมเขียนเล่าเรื่อง "รู้รักษ์...รู้สะสม" ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต" วันที่ 05 สิงหาคม 2563    ขอเลื่อนประกาศผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต"
  กิจกรรมทั้งหมด 167 กิจกรรม : 1 หน้า