Categories หมวดหมู่สินค้า

Search ค้นหาสินค้า

::: สินค้านานมี :::

บริษัทฯ ใส่ใจตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ จนกระทั่งกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สีสำหรับเด็กๆ จนถึงผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน
  • นวัตกรรมใหม่, สินค้าที่มีคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ
  • ด้วยราคาที่เป็นกันเอง และการจัดส่งสินค้าอย่างตรงเวลา
  • ตระหนักถึงความปลอดภัยของการใช้สินค้าและมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น
ด้วยประสบการณ์ในการส่งออกสินค้ามากกว่า 40 ปี และมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ระบบการจัดส่งสินค้าไปยังตลาดภายในประเทศ อาทิ กลุ่มผู้ค้าส่ง, ซูปเปอร์สโตร์, ห้างค้าส่งขนาดใหญ่, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้าและร้านเครื่องเขียนชั้นนำทั่วประเทศ