ประจงศิลป์

"ประจงศิลป์" นามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
โดยที่มาของนามพระราชทาน
"ประจง" แปลว่า ปราณีตบรรจง
"ศิลป์" แปลว่า การสร้างสรรค์
"ประจงศิลป์" จึงเป็น สีที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างปราณีตบรรจง
เกิดขึ้นภายใต้โครงการ"สีศิลปะพร้อมใช้จากวัสดุธรรมชาติเพื่องานอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย" 
อันเกิดจากความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด 
โดยการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
"สีประจงศิลป์" 
     คือ สีอะคริลิคแบบด้านเฉดสีใกล้เคียงกับเฉดสีธรรมชาติ ตามโทนสีไทยโบราณพัฒนาขึ้นให้ใช้งานง่าย สะดวก ตามอัตลักษณ์ของสีฝุ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งผลิตจาก หิน ใบไม้ ดอกไม้ ธรรมชาติ  
 
     สามารถใช้งานได้หลากหลายเทคนิค ทั้งงานอนุรักษ์ซ่อมแซมจิตรกรรมโบราณ  จิตรกรรมฝาผนังงานจิตรกรรมไทยประเพณี และงานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัย 

    นอกจากนี้ยังได้รับการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี มั่นใจได้ว่าปราศจากสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้โดยได้รับเครื่องหมาย CE EN71/3 และมีความคงทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้น
 
มีทั้งหมด 12 เฉดสี 3 ขนาด 60 ml. , 120 ml. , 250 ml.