Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

Love Label โดยเครื่องเขียนตราม้า

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
สามารถรับด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านเครื่องเขียนที่ร่วมรายการ หรือดาวน์โหลดเทมเพลตเพื่อพิมพ์บนสติกเกอร์เองได้ที่ www.lovelabel.org

Love Label

        ประเทศไทยเริ่มใช้ฉลากเตือนข้างซองบุหรี่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ร่วมกับมาตรการอื่น ๆ ซึ่งแม้จะช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีผู้สูบบุหรี่อีกเป็นจำนวนมาก เหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะคนเริ่มชินชากับภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ เนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน
 
        เครื่องเขียนตราม้า หนี่งในผู้นำด้านการผลิตเครื่องเขียนของไทย เชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่เล็ก ๆ ข้างซองบุหรี่ ให้เป็นอะไรที่มากกว่า  เราจึงจัดทำชุดสติกเกอร์ขนาดเท่ากับภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ สำหรับเขียนข้อความหรือวาดรูปเพื่อให้กำลังใจผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบได้โดยตรง
 
สามารถรับด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านเครื่องเขียนที่ร่วมรายการ หรือดาวน์โหลดเทมเพลตเพื่อพิมพ์บนสติกเกอร์เองได้ที่ www.lovelabel.org