Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

เชิญชมนิทรรศการ Horse award & NANMEE fire art award 13rd

วันที่ 24 ธันวาคม 2561
กลุ่มบริษัทนานมี จัดนิทรรศการศิลปะเพื่อธรรมชาติ
หวังปลุกให้คนไทยรักและช่วยกันดูแลธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
 
       กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการประกวดวาดภาพฮอร์ส อะวอร์ด สำหรับเยาวชน และผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 13  ในหัวข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” โดยในพิธีเปิดนิทรรศการมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี  เป็นประธาน


 

 
      ซึ่งการประกวดในปีนี้ได้รับการตอบรับจากเยาวชนและศิลปินเป็นอย่างดี มีผลงานที่เข้ามาประกวดจากทุกเพศทุกวัย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลงานมีการพัฒนาทั้งในรูปแบบ ความคิด การแสดงออก การถ่ายทอดเรื่องราว เทคนิคการสร้างสรรค์และการใช้สี ซึ่งกลุ่มบริษัทนานมีพร้อมเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รักงานศิลปะ ทั้งในระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานและศักยภาพของศิลปินไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ 

 
     ด.ช.ปราณ พันธ์เมือง ชั้นอนุบาล 3 ร.ร.อนุบาลดวงกมล จ.ระนอง ผู้ชนะฮอร์ส อะวอร์ด ได้รับถ้วยพระราชทานฯ กล่าวว่า “ภาพนี้ชื่อว่าบ้านกับต้นไม้ เพราะอยากให้เห็นว่าบ้านที่อยู่ท่ามกลางป่า ธรรมชาติและต้นไม้ ผู้คนจะมีความสุข สุขภาพดี เราต้องอาศัยธรรมชาติ เราต้องช่วยกันดูแลให้ดี เพราะถ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีธรรมชติแล้ว เราก็จะไม่มีบ้านครับ”

 
    ด้าน นายภานุพงศ์ คำฝั้น ศิลปินจาก จ.เชียงใหม่ผู้ซึ่งเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เล่าว่า “ ตีความคำว่า ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี ไม่ได้หมายถึงในป่าใหญ่ แต่ต้องการสื่อถึงธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวศิลปินเอง ที่บ้านเกิด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนและธรรมชาติพึ่งพาอาศัยและดูแลซึ่งกันและกัน ในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีผักหญ้าและพืชพรรณธรรมชาติ มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ใช้โทนสีเหลืองทองเพื่อบ่งบอกถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ยามเช้าและยามเย็นในชนบท และที่อุ่นใจมากกว่าคือการที่มนุษย์และธรรมชาติเกื้อหนุนกันในทุกด้าน”
 
    นิทรรศการศิลปะ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี”  เปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ นานมีอาร์ตแกลลอรี่ ชั้น 3 อาคารนานมี ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติม  02-648-8000