Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

พิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเยาวชนฮอร์ดอะวอร์ด ครั้งที่ 2

วันที่ 31 มกราคม 2551

พิธีมอบรางวัลประกวดวาดภาพเยาวชนฮอร์ดอะวอร์ด ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ณ นานมีแกลลอรี่ อาคารบริษัท นานมี จำกัด โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี