Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

วันที่ 27 กันยายน 2553

กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม (นานมี) ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและสนับสนุนเด็กไทยในการสร้างอนาคตของชาติ โดยมีปรีญาณี  สุพุทธิพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ,  แสงไทย  มีสุนทร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารนานมี ร่วมเป็นกำลังใจให้เยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ที่อาคารนานมี สาทร ประจำปีการศึกษา 2553