Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน

วันที่ 11 กรกฏาคม 2556

หมายเหตุ โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ สามารถพาผู้ติดตามมาในวันงานได้ไม่เกินทีมละ 3 คน (ผู้ปกครอง 2 คน และครูผู้คุมการแสดง 1 คน )  และให้ยืนยันจำนวนผู้มาร่วมงานกลับทาง อีเมลล์ nmla@nanmee.com
ภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2556

เงื่อนไขเพิ่มเติม:

1. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ประเภทร้องเพลง (ผู้ประกวด ประเภทท่องกลอน หรือเล่านิทาน ถ้ามีการจัดทำดนตรีประกอบ)  รบกวนส่งแผ่น ซีดี ที่อัดเฉพาะเสียงดนตรี มาให้ทาง บริษัท นานมี จำกัด 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500  ภายในวันที่ 18 กรกฏาคม 2556  ซีดี 1 แผ่น ต่อ 1 การแสดง และระบุชื่อผู้แสดงลงด้านหน้าแผ่นซีดี

2. วันที่มาทำการประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนำเอกสารแสดงตัว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบแจ้งเกิด มามอบให้เจ้าหน้าที่หน้างาน จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดกำหนดการ โครงการทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 3

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ/ดาวน์โหลด ภาพบรรยากาศงาน การประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 3 ประจำปี ๒๕๕๖