Categories หมวดหมู่สินค้า

Search ค้นหาสินค้า

::: สินค้านานมี :::

แฟ้ม…อุปกรณ์จัดเก็บอย่างมีระบบ…เบื้องหลังความมีประสิทธิภาพของทุกสำนักงาน

แม้ว่าการจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจในปัจจุบันจะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆซึ่งลดปริมาณการใช้เอกสารเข้ามาช่วยมากขึ้นก็ตามแต่การจัดเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญ นับแต่บันทึกช่วยจำ รายงานผลการทำงานหรือเอกสารสัญญาก็ยังมีความจำเป็นอยู่อย่างไม่อาจปฏิเสธ "แฟ้ม" จึงเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจตลอดมา  บริษัท นานมี จำกัด  เล็งเห็นความสำคัญ  และบทบาทของแฟ้มที่มีต่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดระบบเอกสารในทุกสำนักงาน จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแฟ้มซึ่งมีให้เลือกหลากหลายชนิด เหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบ