Categories หมวดหมู่สินค้า

Search ค้นหาสินค้า

::: สินค้านานมี :::

เครื่องเขียน….สื่อสร้างสรรค์ความคิดของทุกคน

ตั้งแต่นักเรียนอนุบาลถึงพนักงานสำนักงาน เครื่องเขียนเป็นอุปกรณ์สร้างสรรค์ประจำวันในชีวิตและบริษัท นานมี จำกัดได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสูงสุด - ปากกาทุกด้ามจะต้องเขียนหมดจดจนหยดสุดท้าย ดินสอดำทุกด้ามจะมีเนื้อไม้สวยเนียนเขียนดำสนิท,ไม่เปราะ และเหลาง่ายและยางลบทุกก้อนจะต้องลบสะอาดหมดจด

อีกทั้งการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์เครื่องเขียนจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มหัดเรียนเขียนอ่าน ไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อาทิ ดินสอ ยางลบ ปากกา ฯลฯ

ที่สำคัญที่สุดคือการปลอดสารพิษและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ ที่บุคลากรในทุกระดับของบริษัท นานมี ได้ให้ความพิถีพิถันเอาใจใส่ของการคัดสรรวัตถุดิบและควบคุมกระบวนการผลิตของเราให้เป็นไปตามระดับมาตรฐานสากล ISO 9001:2000