Categories หมวดหมู่สินค้า

Search ค้นหาสินค้า

::: สินค้านานมี :::

สีสำหรับศิลปะ โดยศิลปิน สมดังความตั้งใจ เป็น ศิลปิน

สีศิลปากร ประกอบด้วยกลุ่มสีอะคริลิค สีน้ำมัน และสีน้ำ เป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาสร้าง-สรรค์ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของไทย ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2486 โดย ประติมากรชาวอิตาเลียนชื่อ Corrado Feroci หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ริเริ่ม ก่อตั้งคณะจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นคณะแรก

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะวางรากฐานการศึกษาศิลปะทั้งทางตะวันออกและตะวันตกให้เป็นหลักสูตรตามมาตรฐานสากล

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรได้พัฒนาและขยายองค์ความรู้แตกแขนงไปสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่บ่มเพาะศิลปินเอกประดับวงการศิลปะของประเทศไทยไว้มากที่สุด

สีศิลปากร คือความสำเร็จครั้งสำคัญของ "โครงการผลิตสีคุณภาพ ราคาประหยัด และปลอดสารพิษ สำหรับงานศิลปะ" ที่ผสมผสานองค์ความรู้ทางศิลปะและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยความร่วมมือและคำแนะนำที่มีค่ายิ่งจากเหล่าศิลปินชั้นนำระดับชาติในการทดสอบใช้สี ซึ่งหลายท่านล้วนเป็นผลิตผลจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร

สีศิลปากรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตเฉดสีให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนเหล่า ศิลปินในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และขยายจินตนาการของงานประดิษฐ์ทั้งทางตะวันออกและ ตะวันตกให้เป็นไปได้จริงมากยิ่งขึ้น

 

 
"ศิลปากรประดิษฐ์" ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วย สีอะคริลิค สีน้ำมัน และสีน้ำ โดย "ศิลปากรประดิษฐ์" เป็นสีคุณภาพดี ราคาประหยัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาศิลปะ นักวาดรูป และศิลปินทั่วไป 
 
จากความร่วมมือกับ บริษัท เอส. ซี. อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตสื่อศิลปะชั้นนำของไทย โครงการสีศิลปากรยังได้สานต่อความสำเร็จสู่การผลิตสีที่ได้มาตรฐานสำหรับศิลปินทั่วโลก ด้วยคุณภาพสีที่ดียิ่งขึ้น พัฒนาเฉดสีให้หลากหลายมากขึ้น ในราคาที่คุ้มค่า
 
เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้รับคำแนะนำของท่าน เพื่อร่วมกันรังสรรค์สีศิลปากรให้เป็น “สีสำหรับศิลปะ โดยศิลปิน” สมดังความตั้งใจ เป็น ศิลปิน