อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 12 สิงหาคม 2560

อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี-นครินทราบรมราชชนนี


   

 บริเวณชุมชนหลังวัดอนงคารามภายในพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ถือเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของไทย เพราะเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ในปี พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำริ ให้อนุรักษ์อาคารเก่าแก่ย่านนิวาสสถาน ณ บริเวณนั้น และให้จัดสร้างอุทยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน ซึ่งนายแดง นานา และนายเล็ก นานา ผู้ถือ กรรมสิทธ์ที่ดิน ได้พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมถวายที่ดิน จำนวน 4 ไร่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นเจ้าของที่ดิน และโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินการ ในรูปคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา- บรมราชชนนีตามแนวพระราชดำริ

ตัวแม่เองคือ สมเด็จย่า ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์
เป็นคนธรรมดา สามัญชน เป็นเด็กหญิงสังวาลย์
เกิดหลังวัดอนงค์ เหมือนเด็กหญิงทั่วไป
เหมือนพวกเราทุกคนในที่นี้
ในหลวง เกิดมาเป็นพระองค์เจ้า เป็นลูกเจ้าฟ้า
ปัจจุบันเป็นกษัตริย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เหนือหัว
แต่ในหลวง ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ก้มลงกราบ คนธรรมดา ที่เป็นแม่
 

แผ่นหินแกะสลัก แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า ทางฝั่งด้านใต้และฝั่งด้านเหนือแสดงกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนานอกจากนี้ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังมีศาลาแปดเหลี่ยม ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า แต่พระองค์ได้สวรรคตก่อนสร้างแล้วเสร็จทิมบริวาร บ่อน้ำโบราณ ปานะศาลา ศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุญนาค) มุมหนังสือและสวนริมน้ำ
 
   

ภายในสวนส่วนใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จย่า ครั้งเคยประทับเมื่อทรงพระเยาว์ที่ชุมชนแห่งนี้ซึ่งคาดว่าอยู่ห่างไปทางวัดอนงคารามไม่เกิน 200 เมตร มีการตกแต่งภายในบ้านตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ลักษณะบ้านจำลองตัวอาคารก่อด้วยอิฐมีชานระเบียงด้านหน้าบ้านและด้านข้างที่ปูด้วยไม้ หลังคามุงกระเบื้องดินเผาผนังด้านข้างกรุด้วยกระจกใสเพื่อให้ผู้เข้าชมมองเห็นภายในได้ ส่วนด้านข้างของตัวอาคารมีการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ของเดิมไว้
โดยอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป เพื่อเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จย่าที่เคยตรัสว่า “เวลาเป็นของมีค่า” ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปจะได้รับความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ ฝึกอบรมอาชีพ ศิลปะกลางสวน กิจกรรมเด็กและเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาลและวันสำคัญต่างๆนอกจากนี้ยังมีมุมหนังสือที่เปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปและเยาวชนที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเข้ามาศึกษาหาความรู้อีกด้วย

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ จะมีวิทยากรบรรยายและนำชมสถานที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-437-7799 , 02-439-0902
www.theprincessmothermemorialpark.org