20 ท่ากายบริหารและ ยืดกล้ามเนื้อส่วนหลัง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

       หนุ่มสาวชาวออฟฟิศหลายๆ คนอาจจะกำลังมีปัญหาปวดที่บริเวณกล้ามเนื้อส่วนหลัง เนื่องจากในแต่ละวันต้องอยู่ในท่านั่งเป็นเวลานาน ดังนั้นวันนี้พี่ม้าจึงนำท่ากายบริหารและยืดกล้ามเนื้อส่วนหลังอย่างง่ายทั้ง 20 ท่ามาฝากทุกคนกันครับ