Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๔

วันที่ 15 ตุลาคม 2562


โดยแบ่งเป็นกลุ่มและประเภทดังนี้

โครงการประกวด ภาพวาดเยาวชน


**หมายเหตุ**
- ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมรับรางวัล และส่งเอกสารตอบรับในวันที่ 22 ต.ค. 2562
- ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร และของรางวัลไปทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเข้ามารับรางวัลแต่อย่างใด รบกวนตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาที่ thanatip@nanmee.com
ภายในวันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 2562.