Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๕

วันที่ 30 มกราคม 2564

โดยแบ่งเป็นกลุ่มและประเภทดังนี้

โครงการประกวด  ภาพวาดเยาวชน  Horse Award


**หมายเหตุ**
- ผู้ได้รับรางวัลทุกคนต้องทำการยืนยันการรับรางวัลผ่าน QR Code หรือคลิกที่ "ยืนยันการรับรางวัล" หน้าตรวจสอบรายชื่อ
- ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ/พิเศษมิตรภาพไทย-จีน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เมื่อทราบวันจัดพิธีมอบรางวัล
- ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร และของรางวัลไปทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเข้ามารับรางวัลแต่อย่างใด