Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

สนับสนุนเด็กไทยไปศิลปะโลก

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

         กลุ่มบริษัทนานมี ให้การสนับสนุน “โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะแก่เยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ร่วมถ่ายทอดความรู้
ณ ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม