Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

หมวดหมู่: โครงการทักษะภาษาจีน นานมี
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 8th วันที่ 03 กันยายน 2561    ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดง 1 ชุด ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ มิตรภาพยั่งยืน โดยผู้เข้ารอบสามารถใช้การแสดงชุดเดิม หรือเตรียมการแสดงชุดใหม่ พร้อมส่ง backing track สำหรับการแสดงมาที่บริษัท ภายในวันที่ 8 กันยายน 2561
» ชื่อกิจกรรม: ประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 8 "เล่า...ท่อง...ร้อง" วันที่ 20 มิถุนายน 2561    แจ้งขอเลื่อนวันประกาศผลเป็นวันที่ 3 กันยายน 2561
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 7th วันที่ 15 สิงหาคม 2560    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน(Chinese Skills 7th) ผู้ที่เข้ารอบ ให้เตรียมการแสดงสำหรับวันตัดสิน 1 ชุดการแสดง และส่ง backing track สำหรับชุดการแสดงวันตัดสิน มาที่ บริษัท ก่อนวันตัดสิน 15 วัน
» ชื่อกิจกรรม: ประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 7 "เล่า...ท่อง...ร้อง" วันที่ 09 พฤษภาคม 2560    เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาโชว์ทักษะภาษาจีน จะเลือกเล่านิทาน ท่องกลอน หรือร้องเพลงจีน 1 อย่าง จะมาแบบ “กลุ่ม” (ไม่เกิน 5 คน) หรือใครจะมาแบบ “เดี่ยว” ก็ได้ ส่งคลิปการแสดง(ไม่เกิน 5 นาที)
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน วันที่ 11 สิงหาคม 2559    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน(Chinese Skills 6th) ผู้ที่เข้ารอบ ให้เตรียมการแสดงสำหรับวันตัดสิน 1 ชุดการแสดง และส่ง backing track สำหรับชุดการแสดงวันตัดสิน มาที่ บริษัท ก่อนวันตัดสิน 15 วัน
» ชื่อกิจกรรม: โครงการประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 6 "เล่า...ท่อง...ร้อง" วันที่ 21 เมษายน 2559    เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาโชว์ทักษะภาษาจีน จะเลือกเล่านิทาน ท่องกลอน หรือร้องเพลงจีน 1 อย่าง จะมาแบบ “กลุ่ม” (ไม่เกิน 5 คน) หรือใครจะมาแบบ “เดี่ยว” ก็ได้ ส่งคลิปการแสดง(ไม่เกิน 5 นาที)
» ชื่อกิจกรรม: ประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554    กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางภาษาจีนรอบด้าน และเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีนที่มีความไพเราะงดงามและมีความหมายลึกซึ้ง
» ชื่อกิจกรรม: คลิปการแสดงการประกวดทักษะภาษาจีน กลุ่มที่ 1-2 วันที่ 28 มีนาคม 2554    บริษัท นานมี จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนสอนภาษาจีน นานมี ได้จัด การประกวดทักษะภาษาจีนชิงถ้วยพระราชทานฯ
» ชื่อกิจกรรม: “เล่า...ท่อง...ร้อง” ดี...มีรางวัล!! กลุ่ม 3-4 วันที่ 19 เมษายน 2554    ผ่านไปแล้วกับน้องๆ รุ่น “ป.1-3” และ “ป.4-6” สนุกสนาน เข้มข้น คราวนี้ถึงเวลาของพี่ๆ “ม.ต้น” และ “ม.ปลาย-อุดมศึกษา” มาโชว์ความสามารถกันบ้าง
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศมอบถ้วยรางวัลทักษะภาษาจีน กลุ่ม 1-2 วันที่ 21 กรกฏาคม 2554    เรียนเชิญผู้ที่ได้รางวัลในกลุ่มช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ตามรายชื่อด้านล่างให้มาร่วมแสดงและร่วมพิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
  กิจกรรมทั้งหมด 17 กิจกรรม : 1 หน้า