Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

หมวดหมู่: Horse Young Writer Awards
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 4th วันที่ 30 ธันวาคม 2563    ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกความสุข...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4
» ชื่อกิจกรรม: Horse Young Writer Awards 4th วันที่ 07 กรกฏาคม 2563    ขอเชิญน้องๆระดับประถม ๑-๖ และมัธยม ๑-๓ ร่วมเขียนเล่าเรื่อง "รู้รักษ์...รู้สะสม" ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 3rd วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563    ผู้ชนะการประกวด โครงการ HORSE YOUNG WRITER ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 รวมทั้งสิ้น 30 รางวัล
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 3rd วันที่ 26 ธันวาคม 2562    ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกความสุข...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3
» ชื่อกิจกรรม: Horse Young Writer Awards 3rd วันที่ 09 กรกฏาคม 2562    ขอเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "ความสุขของฉันใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 2nd วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562    ผู้ชนะการประกวด โครงการ HORSE YOUNG WRITER ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล
» ชื่อกิจกรรม: ภาพกิจกรรม โครงการ Horse young writer 2nd วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    ภาพบรรยากาศ และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ Horse Young Writer Awards ครั้งที่ 2
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 2nd วันที่ 19 ธันวาคม 2561    ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "สิ่งดีๆ ใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2
» ชื่อกิจกรรม: Horse Young Writer Awards 2nd วันที่ 09 สิงหาคม 2561    วันนี้ (31 ต.ค.) วันสุดท้าย ขอเชิญนองๆระดับประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ รวมเขียนบันทึกรายวัน "บันทึกสิ่งดีๆ … รายวัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 1st วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561    ผู้ชนะการประกวด โครงการ HORSE YOUNG WRITER ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 37 รางวัล
  กิจกรรมทั้งหมด 13 กิจกรรม : 1 หน้า