Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

หมวดหมู่: Horse Young Writer Awards
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 3rd วันที่ 26 ธันวาคม 2562    ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกความสุข...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3
» ชื่อกิจกรรม: Horse Young Writer Awards 3rd วันที่ 09 กรกฏาคม 2562    ขอเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "ความสุขของฉันใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 2nd วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562    ผู้ชนะการประกวด โครงการ HORSE YOUNG WRITER ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล
» ชื่อกิจกรรม: ภาพกิจกรรม โครงการ Horse young writer 2nd วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    ภาพบรรยากาศ และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ Horse Young Writer Awards ครั้งที่ 2
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 2nd วันที่ 19 ธันวาคม 2561    ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "สิ่งดีๆ ใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2
» ชื่อกิจกรรม: Horse Young Writer Awards 2nd วันที่ 09 สิงหาคม 2561    วันนี้ (31 ต.ค.) วันสุดท้าย ขอเชิญนองๆระดับประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ รวมเขียนบันทึกรายวัน "บันทึกสิ่งดีๆ … รายวัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 1st วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561    ผู้ชนะการประกวด โครงการ HORSE YOUNG WRITER ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 37 รางวัล
» ชื่อกิจกรรม: ภาพกิจกรรม โครงการ Horse young writer 1st วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561    ภาพบรรยากาศ และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ท้องฟ้าจำลอง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Horse Young Writer Awards ครั้งที่ 1
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อ Horse Young Writer Awards 1st วันที่ 22 ธันวาคม 2560    ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1
» ชื่อกิจกรรม: Horse Young Writer Awards 1st วันที่ 27 กรกฏาคม 2560    ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง ๗-๑๒ ปี ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  กิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม : 1 หน้า