Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

หมวดหมู่: มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2018 วันที่ 15 ตุลาคม 2561    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"
» ชื่อกิจกรรม: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" วันที่ 11 สิงหาคม 2561    ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2017 วันที่ 10 สิงหาคม 2560    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จาก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙"
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "คุณธรรมประจำใจ" วันที่ 30 กันยายน 2559    มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
» ชื่อกิจกรรม: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ คุณธรรมประจำใจ วันที่ 16 มิถุนายน 2559    ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "คุณธรรมประจำใจ" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) วันที่ 01 กันยายน 2552    สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนจากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี)
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 27 กันยายน 2553    กรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม(นานมี)ประจำปีการศึกษา 2553
» ชื่อกิจกรรม: โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม วันที่ 30 พฤษภาคม 2554    มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) เปิดโอกาสด้านการศึกษาสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาจำนวน 100 ทุน
» ชื่อกิจกรรม: ทุนการศึกษา เรียงความหัวข้อ ความสุขจากการเรียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2555    สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ความสุขจากการเรียน" แบ่งเป็น 2 ระดับ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 15 กันยายน 2555    มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา 2555
  กิจกรรมทั้งหมด 17 กิจกรรม : 1 หน้า