Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

หมวดหมู่: มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: ทุนการศึกษา เรียงความหัวข้อ ความสุขจากการเรียน วันที่ 30 พฤษภาคม 2555    สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ความสุขจากการเรียน" แบ่งเป็น 2 ระดับ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 15 กันยายน 2555    มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา 2555
» ชื่อกิจกรรม: ทุนการศึกษา เรียงความหัวข้อ ความรู้ การศึกษา อนาคต วันที่ 10 มิถุนายน 2556    ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" แบ่งเป็น 3 ระดับ
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 02 ตุลาคม 2556    มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา 2556
» ชื่อกิจกรรม: ทุนสนับสนุนการศึกษา หัวข้อ หน้าที่ของฉัน...ในฐานะคนไทย วันที่ 02 มิถุนายน 2557    ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "หน้าที่ของฉัน...ในฐานะคนไทย" แบ่งเป็น 3 ระดับ
» ชื่อกิจกรรม: มูลนิธิตั้งเซ็กกิม เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล วันที่ 20 สิงหาคม 2557    บัดนี้ กระทรวงการคลัง ได้ประกาศ กำหนดให้ มูลนิธิตั้งเซ็กกิม เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๘๖๑ ตามประกาศกระทรวงการคลัง
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "หน้าที่ของฉัน...ในฐานะคนไทย" วันที่ 03 ตุลาคม 2557    มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา 2556
» ชื่อกิจกรรม: แจ้งเลื่อนประกาศทุนสนับสนุนการศึกษา หัวข้อ การเรียนรู้ คู่คุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2558    แจ้งขอเลื่อนวันประกาศผลทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นวันที่ 19 ตุลาคม 2558ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม" แบ่งเป็น 3 ระดับ
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "การเรียนรู้คู่คุณธรรม" วันที่ 19 ตุลาคม 2558    ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "คุณธรรมประจำใจ" วันที่ 30 กันยายน 2559    มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  กิจกรรมทั้งหมด 21 กิจกรรม : 2 หน้า