Search  Search News & Events

Header News & Events:

 

Nan Mee News & Events
Keeping you updated with news on our activities and events.

» Name News & Events: เชิญชมนิทรรศการ Horse award & NANMEE fire art award 13rd Date December, 24 2018 - Time 13:30:00    กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการประกวดวาดภาพฮอร์ส อะวอร์ด สำหรับเยาวชน และผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน
» Name News & Events: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 2nd Date December, 19 2018 - Time 10:02:46    ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "สิ่งดีๆ ใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2
» Name News & Events: ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2018 Date October, 15 2018 - Time 10:49:46    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"
» Name News & Events: ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๓ Date November, 14 2018 - Time 11:10:23    รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» Name News & Events: Horse Young Writer Awards 2nd Date August, 09 2018 - Time 09:58:34    วันนี้ (31 ต.ค.) วันสุดท้าย ขอเชิญนองๆระดับประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ รวมเขียนบันทึกรายวัน "บันทึกสิ่งดีๆ … รายวัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» Name News & Events: รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 8th Date September, 03 2018 - Time 09:12:05    ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดง 1 ชุด ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ มิตรภาพยั่งยืน โดยผู้เข้ารอบสามารถใช้การแสดงชุดเดิม หรือเตรียมการแสดงชุดใหม่ พร้อมส่ง backing track สำหรับการแสดงมาที่บริษัท ภายในวันที่ 8 กันยายน 2561
» Name News & Events: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" Date August, 11 2018 - Time 10:06:32    ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
» Name News & Events: HORSE AWARD 13rd Date June, 14 2018 - Time 12:27:38    ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อโครงการ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"
» Name News & Events: Love Label โดยเครื่องเขียนตราม้า Date May, 31 2018 - Time 10:48:59    Love Label Power of small space ให้คนใกล้ตัวเลิกสูบบุหรี่ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่เล็ก ๆ ของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้มีความหมายดี ๆ ด้วยข้อความห่วงใยจากคุณ
» Name News & Events: NAN MEE fine arts award 13rd Date June, 14 2018 - Time 14:32:31    ประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อโครงการ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"
  กิจกรรมทั้งหมด 144 กิจกรรม : 1 หน้า