ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๔
ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๔
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"
โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"
แจ้งขอเลื่อนวันประกาศผลเป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิ
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 9th
รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 9th
ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดงชุดเดิมที่ส่งเข้าประกวดเข้ามาแสดงวันตัดสินจริง พร้อมส่ง backing track(ถ้ามี) สำหรับการแสดงมาที่บริษัท ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

 ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

» Horse Young Writer Awards 3rd

ขอเชิญน้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "ความสุขของฉันใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพ

» HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๔

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร

» NAN MEE Fine Arts Award 14th

ประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ

» ประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 9 "เล่า...ท่อง...ร้อง"

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาโชว์ทักษะภาษาจีน จะเลือกเล่านิทาน ท่องกลอน หรือร้องเพลงจีน 1 อย่าง จะมาแบบ “กลุ่ม”

» ขอเชิญครูผู้สอนภาษาจีนเข้าร่วมอบรมสัมมนาการสอนภาษาจีนในยุคปัจจุบัน

ในหัวข้อ "การสอนภาษาจีนแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันอังคารที่ 2 เม.ย. 2562 ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิร

ClipVideo

Video วิธีสร้าง Labels
Labels size mm.  
A1 9x13 Download
A2 8x20 Download
A3 13x19 Download
A4 16x21 Download
A5 13x38 Download
A6 27x24 Download
A7 19x38 Download
A8 25x38 Download
A9 19x50 Download
A10 25x50 Download
Labels size mm.  
A11 28x55 Download
A12 34x79 Download
A13 38x50 Download
A14 50x50 Download
A15 50x80 Download
A16 50x100 Download
A17 80x105 Download
A18 20x149 Download
A19 37x102 Download
A20 150x200 Download

บริษัท นานมี จำกัด


146 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพฯ 10500
Tel. : +66(2) 648 - 8000 (auto)
FAX.  : +66(2) 267 - 5890 - 3

เรามีความยินดีและรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของเรา