รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ตลอดเวลากว่า 50 ปี บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพในราคาย่อม เยา ออกรับใช้สังคมไทยและในตลาดโลก ด้วยความซื่อสัตย์และทุ่มเทอย่างต่อเนื่องประกอบกับ การคิดค้นพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้นานมี ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจ จากหลากหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่

พ.ศ. 2556 - ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP Champion 2013  ด้านเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (The Department of Intellectual Property has an honor to award this certificate of IP Champion 2013 in Trademark to Nanmee Co.,Ltd.)
 
พ.ศ. 2552 - ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัตถูกต้องตามกฏหมาย ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ได้รับ สัญลักษณ์ เครื่องหมายรับรอง "ฉลากเขียว" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
พ.ศ. 2551 - รางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่นสาขาเครื่องหมายการค้าดีเด่นจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช)
 
พ.ศ. 2546 - เกียรติบัตร เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีผลงานดีเด่น" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำ ปี 2546
- รางวัลผู้ส่งออกดีเด่น สาขาเครื่องหมายการค้าดีเด่น ประจำปี 2546 จาก ฯพณฯ นายก รัฐมนตรี (พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
 
พ.ศ. 2542 - รางวัลสัญลักษณ์แบรนด์สินค้าไทยประจำปี 2542 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี(นายชวน หลีกภัย)
- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9002 จากสถาบัน Bureau Veritas Quality International (BVQI) ปี 2542 (ปัจจุบันยกระดับเป็น ISO 9001:2000 เมื่อปี 2545)
 
พ.ศ. 2539 - รางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น สาขาเครื่องหมายการค้าดีเด่น ประจำปี 2539 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)
 
พ.ศ. 2532 - รางวัลโรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2532 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
พ.ศ. 2531 - ผลิตภัณฑ์มาตรฐานยอดเยี่ยม ประจำปี 2531 ประเภทเครื่องเขียน จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
พ.ศ. 2530 - รางวัลอเมริกานานาชาติ ประจำปี 2530 จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- รางวัลยุโรป ประจำปี 2530 จากประเทศฝรั่งเศส
 
พ.ศ. 2529 - รางวัลนานาชาติเพื่อการส่งออก ประจำปี 2529 จากประเทศเนเธอร์แลนด์
- รางวัลส่งเสริมการค้าและส่งออกของโลก ประจำปี 2529 จากประเทศสเปน