Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ข่าวสารและกิจกรรม นานมี
ทุกความเคลื่อนไหวของเราชาวนานมี ที่อยากร่วมแบ่งปันกับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

» ชื่อกิจกรรม: HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๔ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562    ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๔ หัวข้อโครงการ "สมบูรณ์ พูนสุข"
» ชื่อกิจกรรม: NAN MEE Fine Arts Award 14th วันที่ 31 พฤษภาคม 2562    ประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๔ หัวข้อโครงการ "สมบูรณ์ พูนสุข"
» ชื่อกิจกรรม: ประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 9 "เล่า...ท่อง...ร้อง" วันที่ 10 มิถุนายน 2562    เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาโชว์ทักษะภาษาจีน จะเลือกเล่านิทาน ท่องกลอน หรือร้องเพลงจีน 1 อย่าง จะมาแบบ “กลุ่ม” (ไม่เกิน 5 คน) หรือใครจะมาแบบ “เดี่ยว” ก็ได้ ส่งคลิปการแสดง(ไม่เกิน 5 นาที)
» ชื่อกิจกรรม: ขอเชิญครูผู้สอนภาษาจีนเข้าร่วมอบรมสัมมนาการสอนภาษาจีนในยุคปัจจุบัน วันที่ 06 มีนาคม 2562    ในหัวข้อ "การสอนภาษาจีนแบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันอังคารที่ 2 เม.ย. 2562 ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จากวิทยากร Dr.Shao Limin อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
» ชื่อกิจกรรม: รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 2nd วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562    ผู้ชนะการประกวด โครงการ HORSE YOUNG WRITER ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล
» ชื่อกิจกรรม: เชิญชมนิทรรศการ Horse award & NANMEE fire art award 13rd วันที่ 24 ธันวาคม 2561    กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการประกวดวาดภาพฮอร์ส อะวอร์ด สำหรับเยาวชน และผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2018 วันที่ 15 ตุลาคม 2561    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 100 ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศผู้รับรางวัลภาพ เยาวชน และจิตรกรรม ครั้งที่ ๑๓ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561    รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล HORSE อะวอร์ด และ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» ชื่อกิจกรรม: ภาพกิจกรรม โครงการ Horse young writer 2nd วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    ภาพบรรยากาศ และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ มิวเซียมสยาม (Museum Siam) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ Horse Young Writer Awards ครั้งที่ 2
» ชื่อกิจกรรม: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 2nd วันที่ 19 ธันวาคม 2561    ผู้ผ่านเข้ารอบที่ร่วมเขียนบันทึกรายวัน "สิ่งดีๆ ใน ๑ วัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2
  กิจกรรมทั้งหมด 160 กิจกรรม : 2 หน้า