Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

จัด “คอร์สฝึกอบรมครูภาษาจีน”

วันที่ 15 มกราคม 2550

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกับสถาบันขงจื้อ ซึ่งจัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินแห่งประเทศจีน และด้วยความร่วมมือของ บริษัท นานมี จำกัด และมูลนิธิผู้สื่อข่าวจีน ร่วมกันจัด “คอร์สฝึกอบรมครูภาษาจีน” เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2550 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานอักษรจีน ของศาสตราจารย์ จาง เจิ้น กั๋ว