Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

กลุ่มนานมีและสวนสัตว์ดุสิต ปลูกฝังเด็กไทยรักสัตว์ป่า

วันที่ 03 เมษายน 2561
 

กลุ่มบริษัท นานมี ร่วมกับ สวนสัตว์ดุสิต และสวนสัตว์เขาเขียว จัดโครงการ “สวนสัตว์สู่ชุมชน” เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีใจเมตตา เกิดความรักและหวงแหนสัตว์ป่า ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียนรู้งานศิลปะ มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยตระเวนไปยังเขตต่างๆทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ได้เริ่มโครงการที่โรงเรียนวัดเจ้ามูลเขตบางกอกใหญ่  มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 100 คน ณ โรงเรียนวัดเจ้ามูล จรัลสนิทวงศ์ 8


ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี กล่าวว่า เด็ก ๆ ทุกคนชอบไปสวนสัตว์เพื่อไปดูสัตว์ชนิดต่างๆ แต่ไม่ใช่เด็กทุกคนจะมีโอกาสเดินทางไปสวนสัตว์ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ดังนั้นการนำสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์มาเล่าเป็นเรื่องราวให้แก่น้องๆที่ไม่มีโอกาส จึงเป็นความตั้งใจที่ทำให้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างนานมี , เขาดินและเขาเขียว จับมือร่วมกันทำโครงการนี้ขึ้นมา สังเกตเด็ก ๆ เขามีความรักสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สิ่งที่วันนี้พี่ ๆ มาก็เพื่อมาบอกและย้ำกับน้อง ๆ ว่า สัตว์ป่าก็เหมือนพวกเราทุกคนมีชีวิตและการดำรงชีวิตตามธรรมชาติ สัตว์มีสิทธิเป็นของตนเอง เราทุกคนจำเป็นต้องเคารพในสิทธิของสัตว์  ไม่ทำร้ายและทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมาน

"เด็ก ๆ ทุกคนชอบไปสวนสัตว์เพื่อไปดูสัตว์ชนิดต่างๆ แต่ไม่ใช่เด็กทุกคนจะมีโอกาสเดินทางไปสวนสัตว์ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ดังนั้นการนำสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์มาเล่าเป็นเรื่องราวให้แก่น้องๆที่ไม่มีโอกาส จึงเป็นความตั้งใจที่ทำให้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างนานมี , เขาดินและเขาเขียว จับมือร่วมกันทำโครงการนี้ขึ้นมา"

ซึ่งพี่ๆจากสวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์เขาเขียวได้ให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่า สัตว์แปลก ๆ และสัตว์หายาก ลักษณะทางกายภาพ จุดเด่น การดำรงชีวิต พื้นที่อยู่อาศัย สอดแทรกเกร็ดความรู้อย่างสนุกสนาน พร้อมกันนี้ พี่ ๆจากนานมีสอนให้น้อง ๆ วาดและระบายสีรูปสัตว์  เป็นการสร้างความสุขและประสบการณ์ใหม่ๆให้น้องๆเกิดแนวคิดและจินตนาการเรื่องสัตว์อย่างรอบด้าน